Nuoriso-Leader: Raportti

Raportoi Nuoriso-Leader-tuen käytöstä projektin päätyttyä tällä lomakkeella. Liitä kuitit eli alkuperäinen lasku sekä nettipankin tosite maksusta raportin mukaan. Mikäli kohtaat ongelmia, laita postia osoitteeseen eeva.raukko@joutsentenreitti.fi. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä. Jos projekti on toteutunut suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta palauttaa. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tukea ei kuitenkaan makseta lisää. Jos projekti peruuntuu kokonaan, niin nuorisoraha on palautettava Leader-toimistolle.

    Yhteyshenkilö

    Vastuuaikuinen

    Mikäli ryhmä on alle 21-vuotiaita.

    Projekti

    Liitetiedosto