Avustukset nuorten omille ja itse toteuttamille yleishyödyllisille jutuille ovat haettavissa! 

Tukihaussa mukana myös nuorten pienet yritystuet. Hakuajat ovat samat kuin Joutsenten reitin muissa tuissa. Haku on helppoa alle linkatulla sähköisellä lomakkeella.

MIKÄ IHMEEN NUORISO-LEADER?

Leader Joutsenten reitin alueen kuntien rahoittaman ja Leader-ryhmän hallinnoiman Nuoriso-Leaderin tavoitteena on käynnistää uutta toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin. Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projekti voi olla esimerkiksi oman tapahtuman järjestäminen tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta – aina kuitenkin konkreettinen ja toteutettavissa. Matkakuluihin tukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Ensisijalla hakemuksissa ovat uudet hakijat. Esimerkiski samoissa tiloissa toimivat tai samaa tilaisuutta järjestävät eivät voi palastella hakemustaan useammaksi hakemukseksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet voi aloittaa rahoituspäätöksen jälkeen.

MITÄ TARJOLLA?

Tuen suuruus on 100-800 euroa/projekti. Projektin kesto on korkeintaan yksi vuosi. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 100 % kokonaiskustannuksista.

KUKA VOI HAKEA?

Tukea voi hakea yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme 10-25-vuotiasta nuorta. Hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. 

Jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 21-vuotiaita, niin ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty yli 21-vuotias vastuuaikuinen, joka:

✔ Täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.

✔ Vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

Hakijana voi olla myös 4H-yrittäjä ja kevytyrittäjä. He voivat hakea pieniä investointeja yrityksensä aloittamiseen (esim. koneet, laitteet).

Nuorten tulee asua Leader Joutsenten reitin toiminta-alueella, eli Huittisissa, Hämeenkyrössä, Punkalaitumella tai Sastamalassa.

MITEN HAETAAN?

Nuoriso-Leader -tukea haetaan sähköisellä lomakkeella Leader Joutsenten reitiltä.

Hakuaika on sama kuin muissakin Joutsenten reitin tuissa. 

Leader Joutsenten reitti varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee yhdistyksen hallitus.

MITEN TUKI MAKSETAAN?

Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä edellä mainitusta päätöksenteosta.

Tukea saanut ryhmä tekee hankkeesta loppuraportin, joka voi olla myös kuvia tai vaikkapa video. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista Leader-toimistoon. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. 

Jos projekti peruuntuu kokonaan, niin nuorisoraha on palautettava Leader-toimistolle. Tuki tulee käyttää siihen projektiin, johon se on haettu.

Hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta. Hankinnat on oltava haetussa käytössä vähintään 3 vuotta.

Hae tukea

Lue lomakkeen ohjeet 
huolellisesti.

Raportoi

Lue lomakkeen ohjeet huolellisesti. Skannaa tarvittavat dokumentit yhdeksi pdf-tiedostoksi.

Scroll to Top