Neljä uutta hanketta lentoon Joutsenten reitillä

TIEDOTE 5.3.2020

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli 5.3.2020 kokouksessaan kuusi uutta hankehakemusta, joista neljän rahoitusta päätettiin puoltaa osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategiamme toteuttamista.


Sastamalan kaupungin Kasvua viennistä -yritysryhmähankkeessa autetaan alueen pieniä yrityksiä aloittamaan tai kehittämään vientiliiketoimintaansa ja saavuttamaan sitä kautta kasvua. Mikroyrityksille viennin aloittaminen on mittava ja aikaa vievä prosessi, jota tällä hankkeella pyritään helpottamaan. Hankkeeseen sitoutuneet neljä yritystä saavat konkreettista asiantuntija-apua liiketoimintansa laajentamiseksi hallitusti ulkomaan markkinoille.

YHTEYSHENKILÖ: Tanja Aarnikuru, P. 040 582 3645


Sastamalassa toimivan Seppo J. Kotajärvi -säätiön yleishyödyllisessä investointihankkeessa uudistetaan Kotajärven Auto- ja traktorimuseon näyttely, saneerataan näyttelytila ja päivitetään museon toiminta-ajatus. Tavoitteena on luoda pelkän museoajoneuvonäyttelyn sijaan kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita houkutteleva matkailukohde sekä toiminnallinen ja monialainen museoajoneuvokeskus, joka tarjoaa paikallisten museoajoneuvoharrastajien työn tuloksille ympärivuotisen näyteikkunan ja toisaalta elämykselliset puitteet kahvilatoiminnalle sekä kokous- ja juhlatilaisuuksien järjestäjille. Uudistettu keskus avataan kävijöille viimeistään kesäkuussa 2021.

YHTEYSHENKILÖ: Tapani Matintalo, P. 050 342 4900


Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n alueiden välisessä Merikarhun kierros -hankkeessa kootaan ja jalostetaan Kokemäenjokilaakson merellistä kulttuuriperintöä luonto- ja kulttuurimatkailun sisällöksi. Pääkohteita ovat Kokemäenjoen kalastukseen ja kauppamerenkulkuun liittyvät paikat ja tarinat osana alueen suurta ja pitkään jatkunutta ympäristönmuutosta Porista Sastamalaan. Käsiteltävä aikajänne on yli 4 000 vuotta alkaen Tuorsniemen hyljeverkon uppoamisesta ja päätyen viimeisten kalastajien teemahaastatteluihin. Hankkeessa luodaan mm. mobiilikäyttöinen karttapalvelu kiinnostavista kohteista Selkämeren kansallispuiston ja siihen liittyvän Kokemäenjoen varren luonto- ja kulttuurimatkailun sekä ympäristökasvatuksen tueksi. Hanketta tukee myös Leader Karhuseutu.

YHTEYSHENKILÖ: Lasse Lovén, P. 040 170 3886


Sastamalan Kiikoisissa toimivan Kauraston Pakarin kokeiluhankkeessa kehitetään ja laajennetaan gluteenitonta leipomotoimintaa franchising-konseptilla. Kiikoisten leipomotilan laajentamiseen ei ole mahdollisuuksia ja yrityksen henkilöresurssitkin ovat jo kokonaan käytössä. Liiketoiminnan kasvattamiselle on markkinoilla kuitenkin tilausta. Kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda kymmenen uutta franchising-yritystä ja työpaikkaa sekä tuplata yrityksen liikevaihto.

YHTEYSHENKILÖ: Kirsi Aurasto, P. 045 204 3849


Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 197 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 48 prosenttia.


Rahoituskaudella 2014-20 Leader Joutsenten reitin kautta on käynnistynyt 189 paikallista kehittämishanketta yhteensä 10,5 miljoonan euron arvosta. Hankkeiden yksityinen rahoitusosuus on ollut 5,7 miljoonaa euroa ja julkinen rahoitusosuus 4,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 rahoituskehyksestä on käyttämättä vielä 23 prosenttia. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista.

Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 14.4., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 3.4. klo 12.