Näin teet Hyrrään sopivan hankesuunnitelman!

Hankesuunnitelma täytetään sähköisen järjestelmän kysymyskenttiin. Täyttäminen on kätevää jos suunnitelma on jo olemassa esim Word-dokumenttina – silloin täyttämisen voi tehdä copy/paste-systeemillä. Monella jo onkin hankesuunnitelmaluonnoksia, jotka on nyt hyvä päivittää ns Hyrrä-muotoon (vastaamaan järjestelmän kysymyskenttiä):

1. Hankkeen julkinen kuvaus, max 2000 merkkiä
2. Hakijaselvitys (kuka on hakija, mitä tekee jne)
3. Hankkeen tarve ja tausta
4. Hankkeen tavoitteet
5. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa
6. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen Leader-strategiaan. Miten hakijan aiemmat hankkeet on huomioitu?
7. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
8. Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?
9. Tiedottaminen
10. Kustannusmalli valitaan seuraavista vaihtoehdoista: a) kuittien perusteella kuten tähänkin asti, b) kertakorvaus (kun hankkeessa on selkeä lopputuotos), c) 15% flat rate (hankkeen välillisinä kuluina toimistokulut ym hyväksytään 15% palkoista ilman kuittien toimitusta), d) 24% flat rate (hankkeen välillisinä kuluina toimistokulut, matkakulut ym hyväksytään 24% palkoista ilman kuittien toimitusta
11. Kustannusarvio (palkat, ostopalvelut, matkat, vuokrat, muut kulut)
12. Rahoitussuunnitelma (haettava julkinen rahoitus + oma yksityinen rahoitus, yksityisestä max puolet voi olla talkootyötä 10e/h henkilötyö, 40e/h henkilö+kone)
13. Hakemuksen liitteet pdf-muodossa (oman ennakkoarvioni mukaan)
– rekisteriote ja säännöt
– viimeisin vahvistettu toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
– jäljennös siitä hallituksen pöytäkirjasta, jossa tukihakemus on hyväksytty jätettäväksi Joutsenten reitti ry:lle
– eritelty kustannusarvio (kuinka palkat, ostopalvelut jne kululajit jakaantuvat pienempiin eriin)
– selvitys arvonlisäveron tukikelpoisuudesta (esim ytj-tietojärjestelmästä voi tulostaa ja skannata otteen jonka mukaan hakijaa ei ole merkitty alv-rekisteriin)
– ehdotus ohjausryhmän kokoonpanosta ja jäsenten allekirjoitetut suostumukset osallistua ohjausryhmään (jos hankkeelle on päätetty perustaa ohjausryhmä – ei pakollinen, saman työn voi hoitaa epävirallisella ”hankeryhmällä”)