Mouhijärvellä käynnistyy viemärointi ja Hämeenkyrössä lähiradio

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli vuoden neljännessä kokouksessaan 11.6. viisi uutta hankehakemusta, joista neljälle päätettiin puoltaa rahoitus ja yksi jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

 

Mouhijärven kylien vesihuolto-osuuskunnan kehittämishankkeella saatetaan itäisen ja läntisen Mouhijärven kylät viemäriverkoston piiriin. Hanke kattaa mm. seuraavat kylät: Salmi, Ryömälä, Tupurla, Rienilä, Valkama, Tuisku, Lampinen, Tappitori, Vanhakirkko, Vestola, Eskola, Tervamäki, Mierola, Yliskallo ja Hyynilä. Esiselvityksen pohjalta noin 200 taloutta on ilmoittanut kiinnostuksensa viemäriverkostoon liittymiseksi. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. tiedotustilaisuuksien järjestäminen, neuvottelut maanomistajien kanssa, osuuskunnan liittymisneuvottelut ja sopimukset, putkistolinjausten ja pumppaamoiden sijainnin selvitys sekä rahoitusneuvottelut. Rakentamiseen on haettu tukea Sastamalan kaupungilta ja Pirkanmaan ympäristökeskukselta. 

YHTEYSHENKILÖ: Kari Äikäs, P. 050 434 2410

 

Kyrösjärven seudun paikallisradioyhdistys ry:n Kyrösradio-hankkeessa selvitetään ei-kaupallisen, yhteisöllisen lähiradiotoiminnan edellytykset. Radio toimisi tiedotus- ja kommunikaatiovälineenä paikallistoimijoiden ja asukkaiden välillä Kyrösjärven seudulla Hämeenkyrön, Sastamalan, Ikaalisten ja Ylöjärven alueilla. Yhteisöt vastaisivat myös sisällöntuotannosta ja ohjelmapolitiikasta. Kyrösradion tavoitteena on lisätä paikallista viestintää, yhteydenpitoa ja tiedotusta sekä viime kädessä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia omassa ympäristössään. Radiolle on myönnetty lupa lähettää ohjelmaa taajuudella 100,5 MHz. Lähetyspaikkana on Hämeenkyrön Kostulan Mannanmäen näkötorni.

YHTEYSHENKILÖ: Pasi Komsi, P. 040 7021 636

 

Sastamalalaisen Palvelujanne tmi:n investointituella vaikutetaan uuden palveluyrityksen ja -työpaikan syntyyn. Liikeideana on tarjota kuljetus-, huolto- ja korjauspalveluita maanrakennusyrittäjille. Investointien pääosa koostuu hitsauskoneista ja -tarvikkeista.

YHTEYSHENKILÖ: Janne Lanteri, P. 050 313 7390

 

Hämeenkyröläisen Autokorjaamo Jukka Mäkelä tmi:n investointihankkeessa rakennetaan uusi tuotantohalli, joka mahdollistaa toiminnan kasvattamisen kaluston lisäämisen ja korjauspalveluiden laajentamisen kautta. Tavoitteena on myös uusi puolipäiväinen työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Jukka Mäkelä, P. 0400 631 109

 

Puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 109 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 48 prosenttia. Joutsenten reitin rahoituskiintiöstä vuosille 2007-10 on puoltojen jälkeen varattuna 71 prosenttia 66 hankkeelle. Hankkeilla on jatkuva haku. Seuraavan kerran hallitus käsittelee hakemuksia elokuun puolivälissä. Hakemusten tulee olla perillä Joutsenten reitin toimistolla elokuun kahdeksanteen päivään mennessä.