Ministeriö hyväksyi Joutsenten reitin tuplapotin

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila allekirjoitti eilen Suomen 55 Leader-toimintaryhmän rahoituspäätökset. Huittisten, Hämeenkyrön, Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan, Vampulan ja Äetsän alueilla toimiva Joutsenten reitti ry sai minkä pyysi: 4,6 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien rahoitusta kauden 2007-13 maaseudun kehittämishankkeisiin.

– Edellisen rahoituskautemme budjetin tuplaantumisessa heijastuu kuntien vahva sitoutuminen toimintaamme, luonnehtii Joutsenten reitti ry:n hallituksen puheenjohtaja Kauno Perkiömäki.

Yhdistyksen toimialueen kaikki kunnat hyväksyivät vuosi sitten kuntarahoituksen korottamisen 1,90 eurosta 2,90 euroon asukasta kohti vuodessa. EU:n ja valtion rahoitusosuudet kasvoivat samassa suhteessa.

– Muiden EU-rakennerahasto-ohjelmien supistuessa maaseudun paikalliskehittämisen varojen lisääntyminen on myönteinen uutinen, toteaa Huittisten kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. – Vastaavasti uudella rahoituskaudella Joutsenten reitti ry:n tuella käynnistyviltä hankkeilta odotetaan entistä suurempaa vaikuttavuutta, hän jatkaa.

Rahoitussopimus ministeriön ja Joutsenten reitti ry:n välillä allekirjoitetaan myöhemmin syksyllä.

Uutena käyttöön yritysten kehittämisavustukset

Leader-toimintaryhmien rahoituspäätösten myötä Joutsenten reitti ry:ssä käynnistyi myös yritysten kehittämisavustushakemusten vastaanottaminen.

– Uudella rahoituskaudella toteutuu entistä paremmin toimintaryhmien tasapuolisuus, Kauno Perkiömäki toteaa. – Kaikki ryhmät ovat nyt samalla viivalla sekä resursseiltaan että kehittämisvälineiltään.

Joutsenten reitti ry:n kautta yritysten kehittämisavustuksia voivat hakea yhdestä kolmeen henkilötyövuotta työllistävät yritykset erityisesti kädentaito-, matkailu- ja palvelualoilla. Avustuksen myöntämisen kriteerejä ovat uusien työpaikkojen syntyminen, yritystoiminnan kannattavuuden parantuminen sekä uutta luova ja kokeileva yritystoiminta.

Kulttuuria ja kansainvälisyyttä

Joutsenten reitti ry:n Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelman kokonaisbudjetti 2007-13 on 6,6 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion osuus on 56 prosenttia, kuntien osuus 14 prosenttia ja yksityisten hankehakijoiden osuus 30 prosenttia. Summalla syntynee noin 200 hanketta. Yritysten kehittämisavustusten haku käynnistyi eilen ja yhteisöllisten kehittämis- ja investointihankkeiden haku avautuu ministeriön ilmoituksen mukaan 17.9. Hankkeilla on jatkuva haku, ja Joutsenten reitti ry:n hallitus kokoontuu käsittelemään hakemuksia noin kahden kuukauden välein.

– Kahden vuoden rahoituspaussista huolimatta kentällä on kesällä käynyt kova kuhina, sanoo Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne. – Kulttuuri ja kansainvälisyys ovat uudellakin kaudella erityisvahvuuksiamme. Laadukkaiden yrityshankkeiden valmisteluun pyrimme palkkaamaan oman asiantuntijansa.

Maaseudun paikalliskehittämiseen yhteensä 370 miljoonaa euroa

Leader-toimintaryhmät syntyivät Suomeen kymmenen vuotta sitten EU-jäsenyyden myötä. Niiden perustehtävä on koota maaseudun toimijat yhteistyöhön oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Leader-filosofia muistuttaa kehitysmaissa Nobelilla palkittua mikroluottorahoitusta (micro credit), jossa pienillä mutta monilukuisilla avustuksilla täsmäratkotaan arkipäivän ongelmia. Myös avustuspäätökset tehdään paikallistasolla.

Joutsenten reitti ry:n tuella käynnistyi kaudella 2000-06 yhteensä 131 hanketta, joiden yhteenlasketut kustannukset olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Noin puolet varoista kohdistui elinkeinolliseen kehittämiseen, kolmannes kyläyhteisöjen kehittämiseen ja loput nuorten hyvinvoinnin sekä ympäristön tilan parantamiseen. Hankkeiden myötävaikutuksella syntyi mm. 53 uutta työpaikkaa ja 90 uutta palvelua tai tuotetta.

Suomen 55 Leader-toimintaryhmällä on kaudella 2007-13 käytössään 370 miljoonan euron potti, josta yksityisrahan osuus on 35 prosenttia. Ryhmien julkinen rahoitus vaihtelee 2,5 miljoonasta eurosta 6,8 miljoonaan euroon. Toiminnan piirissä on 2,5 miljoonaa suomalaista. Ryhmät toteuttavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, jonka kokonaisrahoituksesta niiden osuus on 3,6 prosenttia.