Metsästysseuran tilat kuntoon talkoovoimin

Sastamalan seutu on tunnettu tiheästä valkohäntäpeurakannastaan. Pyyntilupien määrää alueella on lisätty liikennevahinkojen ja viljelyksille aiheutuvien tuhojen vähentämiseksi. Levon Metsästysseura sai leader-tukea lahtivajansa kunnostamiseen, jotta se vastaisi toiminnallisuudeltaan alati kasvavaa käyttötarvetta.

Luonnonkauniilla paikalla Houhajärven rannalla Sastamalassa sijaitsee Levon Metsästysseura ry:n omistama alue Levonniemi, joka on koko seuran toiminnan keskipiste. Alueella sijaitsee useita seuran talkoovoimin rakentamia rakennuksia, joita nyt remontoidaan Leader Joutsenten reitin tukemassa yleishyödyllisessä investointihankkeessa. – Levonnokan perusparannushanke tähtää paikan toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseen, Levon metsästysseuran puheenjohtaja Jaakko Erjo kertoo.

LAHTIVAJAN TÄRKEÄ KUNNOSTAMINEN

Riistankäsittelytilan päivittäminen vastaamaan uusimpia vaatimuksia on tärkein osa koko Levonnokan perusparannushanketta. Hanke vaiheistettiin niin, että lahtivaja remontoitiin ensimmäiseksi, koska se oli tärkeintä saada kuntoon ennen jahtikauden aloitusta. Lahtivajan peruskorjaus on sisältänyt muun muassa jäähdytysjärjestelmän täydellisen uusimisen, kylmiön rakentamisen lahtivajan sisälle, nylkytilan seinien lisäeristämisen ja maanvaraisen lattian uusiorakentamisen. Hirvieläinjahdin aloituksen aikaistaminen syyskuun alkuun vaatii hyvät kylmätilat elintarvikehygienian turvaamiseksi. Levon Metsästysseuran alueen tärkeimmät riistaeläimet ovat hirvi ja valkohäntäpeura, joiden asianmukaista jälkikäsittelyä uudistettu lahtivaja varmistaa. Jaakko Erjo painottaa hygienian ja hyvien toimintatapojen merkitystä läpi koko ketjun lähtien metsästä päättyen lihan oikeanlaiseen käsittelyyn. Nykysäädökset täyttävä riistankäsittelytila on helppo pitää puhtaana ja takaa myös lihankäsittelijöille entistä paremmat työskentelyolosuhteet. Uudistettu lahtivaja toimii myös hätäteurastustilana ja kohentaa suurriistavirka-avun toimintaedellytyksiä alueella.

TOIMIVUUDEN PARANTAMISTA

Ensi keväänä hankkeessa siirrytään metsästysseuran päärakennuksen, Levon majan, remontoimiseen, jossa kunnostetaan wc-tilat ja parannetaan liikkumisen esteettömyyttä. Lisäksi ohjelmassa on alueelle johtavan tien ja parkkipaikan parantamista sekä laiturin kunnostamista. Päärakennus on seuran jäsenten käytön lisäksi niin yksityisten ihmisten vuokrattavissa kuin paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja koululaisryhmien käytettävissä, joten sen remontoiminen hyödyttää myös laajemmin paikallista palveluntarjontaa.

HYVÄ HANKESUUNNITTELU LEADER-TUEN TAKANA

Erjo kertoo, että hankkeen käynnistäminen vaati paljon suunnittelua ja leader-tuen sähköisen hakupalvelun Hyrrän käyttämisessä oli omat haasteensa. Leader Joutsenten reitiltä ja Pirkanmaan ELY-keskukselta saatiin kuitenkin hyviä neuvoja hakuprosessin läpiviemiseen. Hankkeen saama leader-tuki oli tärkeä, eikä hanketta olisi lähdetty toteuttamaan ilman avustusta siinä mittakaavassa kuin nyt on pystytty tekemään.

Hyvän etukäteissuunnittelun lisäksi hanke on vaatinut materiaalinhankintaa ja rahaa sekä ennen kaikkea runsaasti talkootyötä. Hankkeessa on ollut aktiivisesti mukana noin kaksikymmentä talkoolaista, joiden panosta ja sitoutumista Erjo kiittelee. Materiaalihankinnoista pääosa kohdistettiin Sastamalan seudulle, muun muassa kylmiöelementit ja seinien lisäeristeet ja lahtivajan teräsrakenteet tilattiin paikallisilta yrityksiltä. Koko hanke on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

INFO

LEVON METSÄSTYSSEURA RY

Perustettu 1931

Kotipaikka Sastamala

Jäseniä n. 150

Investointituki Levonnokan perusparannushankkeeseen Leader Joutsenten reitiltä.

Teksti Miia Perenius. Kuvat Jaakko Erjo ja Miia Perenius