Lentopallon junioritoiminnan kehittäminen käyntiin Sastamalassa, maataiteen suunnittelu Hämeenkyrössä ja keskustan kehittäminen Punkalaitumella

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan tiistaina 13.8. 12 uutta kehittämishankehakemusta, joista kahdeksan rahoitusta puollettiin, kolme hylättiin ja yksi jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Vammalan Lentopallo ry:n hankkeessa ryhdytään kehittämään lentopallon junioritoimintaa Sastamalassa. Osaavien valmentajien puute on rajannut toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrää. Hankkeen tavoitteena on seuran oman valmennusjärjestelmän ja valmentajien koulutusjärjestelmän kehittäminen. Toisessa vaiheessa luodaan yhteistyöverkosto Sastamalan muiden kuntakeskusten seurojen kanssa. Parhaillaan toiminnassa mukana olevien 220 juniorin lisäksi hankkeen avulla harrastajamääriä pyritään kasvattamaan 50 nuorella Vammalassa ja 50-100 nuorella Sastamalan muissa kuntakeskuksissa (Kiikoisissa, Mouhijärvellä, Suodenniemellä ja Äetsässä).
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Hautamäki, P. 0400 538 400

Hämeenkyrön kunnan esiselvityshankkeessa laaditaan taidekaava Pinsiön alueen ja Maisematien harjujen käytöstä poistettujen sorakuoppien maisemoinnista kulttuurin keinoin. Jo 1990-luvun lopulla Pinsiön monttuihin rakennettiin kaksi kansainvälisesti merkittävää maataideteosta: Yltä ja Alta sekä Puuvuori. Yhteistyössä alueen maanomistajien, asukkaiden ja yhteisöjen kanssa laadittavan Strata-taidekaavan tavoitteena on tehdä Pinsiön ja Maisematien alueesta ainutlaatuinen maa- ja ympäristötaidekohde koko maailmassa.
YHTEYSHENKILÖ: Pekka Ruuska, P. 040 763 4369

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Punkalaitumen keskustan kehittämishankkeessa lisätään Punkalaitumen keskustaajaman vetovoimaa ja palveluita. Hankkeessa selvitetään keskusta-alueen liikekiinteistöjen käyttöasteet ja monipuolistetaan palveluita esimerkiksi tilojen yhteiskäyttöratkaisuin. Yksi selvityskohde on etätyöpisteen perustaminen keskustaajamaan. Yrittäjien lisäksi selvitystyöhön sitoutetaan alueen asukkaita ja yhteisöjä. Yhtenä lopputuotoksena syntyy esitys kuntakeskustan kehittämissuunnitelmaksi.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Hämeenkyrössä toimivan Heiska ry:n esiselvityshankkeessa luodaan suuntaviivoja Heiskan talonpoikaismiljöön tulevaisuudelle kansankulttuurikeskuksena. Hankkeen tavoitteena on kuulla ja sitouttaa kuntalaiset ja muut keskeiset sidosryhmät Heiskan tulevaisuuden tekemiseen mm. kysely- ja haastattelututkimuksen sekä julkisen keskustelun keinoin. Heiska ry:n ja Pirkan kylät ry:n toimintojen tultua eriytetyksi suunnitellulla tavalla Heiskalle tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla turvataan Heiskan säilyminen perinteisen hämeenkyröläisen talonpoikaiskulttuurin ilmentymänä ja kansanperinteen vaalijana.
YHTEYSHENKILÖ: Aune Hamadi, P. 040 4849 361

Hämeenkyröläisen Kostulan vesiyhtymän investointihankkeessa vaihdetaan Kostulan kylän vesijohtoverkon pumppaamokaivot uusiin veden laadun turvaamiseksi. Kostulan vesiyhtymä perustettiin jo vuonna 1962 kylän vesihuollon järjestämiseksi, ja sen osakkaana on 31 taloutta.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Paasto, P. 050 582 2002

Sastamalan Kutalassa sijaitsevan Jussi Leikkasen maatilan investointihankkeessa rakennetaan maastoruokailutukikohta Kutalansaaren länsipuolelle Kuloveden rantaan. ”Tuulensuojaksi” ristittävä laavu tarjoaa tilauksesta ravitsemispalveluita mm. alueen kalaopasyrityksille.
YHTEYSHENKILÖ: Silja Hakanen, P. 040 866 1472

Huittislaisen Psl Puustax Heimo Järvinen Ky:n kehittämishankkeessa tehostetaan tuote- ja tuotannon suunnittelua ulkopuolisen avainhenkilön (puutekniikan insinöörin) palkkauksella. Satahansan tiloissa toimivan puusepänliikkeen toiminta nojaa omiin tuotteisiin, joita ovat erilaiset kuntoiluvälineet ja hoitokalusteet. Hankkeella tavoitellaan kasvua, joka mahdollistaisi kahden uuden työntekijän palkkauksen nykyisten kahden lisäksi.
YHTEYSHENKILÖ: Heimo Järvinen, P. 0500 617 048

Sastamalassa toimivan kuljetusyritys Pertti Musakka ky:n hankkeessa investoidaan hakekonttiin. Yrityksen päätoimialaksi on muotoutumassa hakeurakointi, jota investoinnilla tehostetaan.
YHTEYSHENKILÖ: Kimmo Musakka, P. 045 1311 909

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 200 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 68 prosenttia. Ohjelmakauden hankkeiden kokonaismäärä Joutsenten reitillä nousi 175:een. Puoltojen jälkeen kauden 2007-13 julkisia kehittämisvaroja on jäljellä enää noin 160 000 euroa. Ohjelmakauden viimeiset hankepuollot tehdään seuraavassa kokouksessa 7.10., johon tulevat hakemukset on jätettävä 26.9. mennessä.