Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin

Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys ajautuu yritystoiminnan lopettamiseen jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Selvityksessä havaittiin, että jo pienillä investoinneilla syntyy uusia työpaikkoja. Yksi Leader-rahoituksella syntynyt työpaikka maaseudun pienyritykseen maksoi noin 5800 euroa julkisia varoja. Työpaikat syntyivät, kun yrittäjät saivat tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja ryhtyivät työnantajiksi. Suomalaisten mediaaniansiolla laskettuna julkinen panos työpaikan syntyyn palautuu verotuloina noin kymmenessä kuukaudessa.

– Vaikuttaisi siltä, että Leader-rahoitus antaa yrityksille merkittävän sykäyksen toimintaan. Korkea prosentti kertoo myös siitä, että paikallisesti on osattu tukea juuri niitä yrityksiä, joiden tuotteille ja palveluille on ollut kysyntää, sanoo Leader-asiamies Heli Walls.

Selvityksessä tarkasteltiin vuosina 2007–2013 Leader-yritysrahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen saaneita aloittavia yrityksiä. Rahoitusta saaneista alkavista yrityksistä toiminnassa on vuonna 2019 edelleen noin 88 prosenttia.

Arvokas paikallistuntemus avainasemassa

Leader-rahoituksella tuetaan pääasiallisesti maaseudun pienempiä yrityksiä uusissa investoinneissa. Rahoitusta myönnetään Suomen 54 Leader-ryhmässä, jotka kattavat maantieteellisesti koko Suomen. Leader-toiminnan piirissä on puolet suomalaisista. Käytännössä tukialueen ulkopuolelle jäävät suurten kaupunkien keskustat. Rahoitusta haetaan paikalliselta Leader-ryhmältä, jonka hallitus tekee rahoituspäätöksen.

Meneillään olevalla EU-ohjelmakaudella 2014–2020 pääpaino yritystuissa on siirtynyt enemmän yrityksen kasvuedellytysten tukemiseen. Suurin osa myönnettävistä tuista on investointitukia, mutta eri tukimuodot taipuvat monenlaisiin hankintoihin ja asiantuntijapalveluihin. Leader Joutsenten reitti on myöntänyt tällä ohjelmakaudella jo 79 yritystukea.

– Olemme tukeneet tällä kaudella 23 uutta yritystä. Vaikka kyseessä on yleensä vain 20%:n investointituki, etenkin perustamisvaiheessa yrityksellä voi mennä kauankin ansaita sellainen summa. Keskimääräinen tukisumma yritysten kohdalla on noin 10 000 euroa. Taloudellisen puolen lisäksi yrityksissä koetaan tärkeäksi mm. julkisuus, jota hankkeet saavat. Kun julkinen taho uskoo ideaan ja sparraa, alkaa itsekin uskoa kehittämisideaansa vielä vankemmin, sanoo Petri Rinne Leader Joutsenten reitiltä.

Rinne uskoo Leader-tukea saaneiden yritysten menestyksen selittyvän osin sillä, että Leader-ryhmillä on mahdollisuuksia käydä tiheämmällä kammalla läpi yrityksiä.

– Leader-ryhmien tehtävä on aktivoida hakemaan rahoitusta. Moni on varmasti tietoinen tästä syystä maaseutuohjelman mahdollisuuksista paremmin. Näin saadaan monenlaiset innovatiiviset jutut tunnistettua ja toteutukseen. Koko Leader-toiminnan kulmakivi on olla seututason toimija. Kehittämisstrategiassa esiin nousee alueen ja yritysten tarpeet. Leader-ryhmässä ja hallituksessa on hyvää paikallistuntemusta.

Rinne muistuttaa, että useimmiten todelliset yritysten toiminnan laajenemisen vaikutukset työllisyyteen näkyvät usein vasta muutamia vuosia hankkeen jälkeen. Hän korostaa Leaderin roolia myös oman alueensa vetovoimaisuuden lisäämisessä.

– Meidän pitää olla tukemassa sitäkin, että maaseudun työvoimapulan kanssa kamppailevat yritykset saavat lisää tekijöitä kaupungeista ja muualta Suomesta. Alueen on oltava houkutteleva. Tässä on apuna yleishyödylliset hankkeet.Huittisten Huiliksen elämänmuutos kokonaisvaltaiseksi hyvinvointikeskukseksi personal trainer ja tv-kasvo Jenni Levävaaran käsissä starttasi vappuna 2019. Kesä on ollut vilkas ja Rahkamo resortin kalenterit ovat täynnä lokakuulle. Joutsenten reitti myönsi yritykselle investointituen, jolla paikka muutetaan vastaamaan uuden yritystoiminnan vaatimuksia.

Suomen 54 Leader-ryhmän yhteisessä selvityksessä tarkasteltiin alkavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen vuosina 2007-2013. Yhden Leader-rahoituksella syntyneen työpaikan kustannus on laskettu niistä yrityksistä, joiden saama tukisumma ja työllistävä henkilömäärä olivat tiedossa.