LEADER Joutsenten reitin Luova Laakso 2020 -kehittämisohjelman arviointi etenee

LEADER Joutsenten reitin uuden EU-rahoituskauden kehittämisohjelma ”Luova Laakso 2020” toimitettiin maa- ja metsätalousministeriölle kesäkuussa. Kehittämisyhdistyksen ohjelma edistää alhaalta ylöspäin –paikalliskehittämistä Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien alueella. Ohjelman arvioitu budjetti on 10,5 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 65 prosenttia. Uuden maaseutu-kaupunki -luokituksen mukaan toimialueen n. 50 000 asukkaan väestö on maamme 55 Leader-ryhmän joukossa 20. maaseutumaisin, 75 prosentin väestöosuuden asuessa ns. ydinmaaseudulla. (ks. www. ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Kartat_ja_tilastot (Väestö ELY-keskus-, maakunta- ja kuntatasolla).)

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto antoivat eilen lausuntonsa kehittämisohjelmasta. ELY-keskuksen mukaan hyvää on ohjelman laajapohjainen valmistelu, yhdistyksen vahva rooli alueen kehittäjänä ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa. Keskimääräiseksi eli kehittämisen arvoiseksi ELY-keskus näkee ohjelman realistisuuden ja loogisuuden sekä innovatiivisuuden. Pirkanmaan liiton arvio on ELY-keskuksen kanssa samansuuntainen, ja siinä arvioidaan yhdistyksen onnistuneen erityisen hyvin elinkeinollisissa hankkeissa.

Seuraavaksi Joutsenten reitillä odotellaan maa- ja metsätalousministeriön ohjelmapalautetta lokakuun loppuun mennessä ja EU-komission hyväksyntää Manner-Suomen maaseutuohjelmalle, jolle Brysselistä tehtiin peräti 170 tarkentavaa kysymystä. Valistuneen arvion mukaan uuden rahoituskauden hanke- ja yritystukihaku voisi avautua vuoden 2015 alkupuoliskolla.

Ohjelmakauden 2007-13 työpaikkavaikutukset nousevat yli 300:n

Joutsenten reitillä yksi tärkeimmistä ohjelmavaikuttavuuden mittareista on hankkeissa syntyneiden uusien työpaikkojen lukumäärä. Ohjelmakauden 2007-13 121 päättynyttä hanketta ovat tähän mennessä tarkastetusti raportoineet 280 uutta työpaikkaa toimialueella. Käynnissä olevia, kuluvan vuoden loppuun jatkuvia hankkeita on vielä 75 kappaletta. Eniten uutta työtä ovat tähän mennessä synnyttäneet Sastamalan Yrityspalvelu Oy:n vuosina 2010-14 toteuttamat Green Care ja Hyvelä –hankkeet, joiden alkavien yrittäjien neuvonta tuotti toimialueelle sata uutta sote-alan yritystä ja 156 uutta työpaikkaa. Kakkosena työpaikkojen luojana on Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön –hanke, jossa metsänomistajaneuvonnalla tuplattiin vuoden aikana markkinoille tuleva energiapuumäärä 100 000 kuutiometristä yli 200 000 kuutiometriin, jolloin toimitusketjuun kannolta sähkö-/lämpölaitokseen syntyi 43 uutta työpaikkaa. Kolmossijaa pitää Sastamalan Yrityspalvelu Oy:n Onnistunut omistajanvaihdos -hanke, jonka neuvonnalla tuettiin 48:aa yrityksen sukupolvenvaihdosta, joiden yhteydessä uusien omistajien yrityksiin syntyi 24 uutta työpaikkaa. Tuetuista yritysten kehittämis- ja investointihankkeista on tähän mennessä päättynyt 55, joista 25:ssä syntyi uusia työpaikkoja, yhteensä 52 kappaletta.

Tämä lyhyt analyysi osoittaa, että pienillä toimialueen asukkaiden ja yritysten tarpeista lähtevillä alhaalta ylöspäin -hankkeilla on aniharvoin suuria työllisyysvaikutuksia, keskimäärin vain yksi tai kaksi työpaikkaa per hanke. Muutama poikkeuksellisen hyvin onnistunut elinkeinollinen kehittämishanke ja yrityshankkeiden vähemmistö selittävät ohjelmakauden työpaikkavaikutukset – vain pienessä osassa hankkeista työpaikkojen luominen on ylipäätään tavoitteena vaan kehittämisellä ja investoinneilla parannetaan kannattavuutta, palveluita, elämänlaatua jne. LEADER-kehittämismetodin vahvuutena on kuitenkin kokeellisuus ja riskisietoisuus: suureen ruohonjuuritason hankemassaan mahtuvat aina nekin hankkeet, jotka osuvat ”ajan hermoon” ja synnyttävät paikalliskehittämisessä ja taloustaantumassa kaivattuja uusia työpaikkoja. Niiden laskeminen ja mittaaminen on hetkellinen totuus: kahden vuoden päästä hankkeen päättymisestä joistakin yrityksistä kaikki saavutetut työpaikat ovat kadonneet kun taas toiset ovat jatkaneet kasvuaan ja luoneet uusia työtilaisuuksia. Joutsenten reitillä ohjelmakauden 2007-13 121 päättyneeseen hankkeeseen on tähän mennessä käytetty 2,37 miljoonaa euroa julkisia varoja (EU+valtio+toimialueen kunnat) ja 2,52 miljoonaa euroa hankehakijoiden omia yksityisiä varoja – yksi uusi työpaikka on siis maksanut yhteiskunnalle keskimäärin 8 464 euroa.