Kuusi uutta hanketta siivilleen

  
Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 2.11. seitsemän hankehakemusta, joista kuuden rahoitusta päätettiin puoltaa. Yksi hakemus jäi pöydälle lisäselvityksiä varten.
 
Satafood kehittämisyhdistys ry:n Slow food -esiselvityshankkeella tutkitaan, mitä lisäarvoa paikalliseen ruokatuotanto- ja ruokapalveluketjuun olisi saatavissa kansainvälisesti tunnetuimmasta lähiruokabrändistä Slow foodista (mukana 150 maata). Lähiruoka on kasvava trendi Suomessa ja maailmalla ja sen käytön lisäämiselle on tahtotilaa. Slow food -liike on kansainvälinen lähiruokakonsepti, jonka ideologioina ovat mm. paikallisten ruokaperinteiden ylläpito ja kestävän tuotannon edistäminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko Joutsenten reitti ry:n ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueen ruokayrittäjillä kiinnostusta lähteä edistämään slow food -toimintaa alueella. Ravintoloiden lisäksi hanketta markkinoidaan tuottajille ja jalostajille. Muista EU-maista haetaan hyviä toimintamalleja slow food -ajattelun käyttämisestä aluebrändin rakentamisessa.
YHTEYSHENKILÖ: Jari Lehmusvaara, P. 050 556 6519
 
Huittisten kaupungin kauppias- ja palveluyritysten verkostohankkeessa kootaan vahvan kauppapitäjän palveluyrittäjät yhteistyöhön keskenään. Toimenpiteitä ovat mm. yhteismarkkinointi, asiakaspalvelun kehittäminen ja tapahtumien järjestäminen (esim. Hullu Yö, Saparofestarit ja Joulumarkkinat). Verkostoon tavoitellaan sataa palvelualan toimijaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Huittisten Yrittäjät ry:n ja Vampulan Yrittäjät ry:n kanssa.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 044 560 4203
 
Pinsiö-Seura ry:n selvityshankkeessa tutkitaan mahdollisuudet Hämeenkyrön Pinsiön keskitettyyn jätevesien käsittelyyn esimerkiksi jätevesiosuuskuntamallilla. Hanketta rahoittaa myös Kantri ry Pinsiön Nokiaan ja Ylöjärveen kuuluvien osien puolesta.
YHTEYSHENKILÖ: Veli-Matti Alanen, P. 050 597 5705
 
Oripään kunnan Harjureitti-hankkeessa saatetaan 28 kilometrin hiihto- ja polkureitistö Säkylänharjun-Virttaankankaan alueella ulkoilulain mukaiseksi ulkoilureitiksi. Hanke sisältää maanomistajaneuvottelut, reittitoimituksen Maanmittauslaitoksen kanssa sekä reittisuunnitelman kokoamisen. Joutsenten reitti ry rahoittaa hanketta Huittisten alueen osalta, toteutuakseen hanke tarvitsee rahoituspuollot myös Jokivarsikumppanit ry:ltä ja Pyhäjärviseutu ry:ltä.
YHTEYSHENKILÖ: Marja Tuohimaa, P. 050 5292 422
 
Tuomo Tuomisto tmi:n yritystukihankkeessa rekrytoidaan ensimmäinen vieras työntekijä hämeenkyröläiseen metsäpalveluyritykseen. Metsäpalveluista on Hämeenkyrössä enemmän kysyntää kuin tarjontaa, lisäksi työvoimapulaa pahentaa lähivuosina metsurien eläköityminen.
YHTEYSHENKILÖ: Tuomo Tuomisto, P. 040 594 4574
 
Puutyö Hannu Saaren pienellä investointihankkeella keskitytään käsinvalmistettavien rumpusettien tuotantoon Hämeenkyrön Jumesniemessä. Investoinnit kohdistuvat näyttelytilan remontointiin ja laitehankintaan.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Saari, P. 045 277 2500
 
Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 118 000 euroa. Julkisen tuen osuus tästä on 71 prosenttia. Joutsenten reitin hankkeiden kokonaislukumäärä nousi 110:en. Vuosien 2007-11 julkisista varoista on nyt puollettuna 84 prosenttia. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään keväällä 24.3. Tähän kokoukseen tulevien hakemusten on oltava perillä viimeistään 14.3.
 

Brysselistä on lyhyt matka maaseudulle
 
EU:n valmistelema yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistus vaikuttaa merkittävästi Leader-ohjelmatyön tulevaisuuteen Suomessa. Joutsenten reitti ry osallistui seitsemän hengen delegaatiolla Pirkanmaan liiton ja Tampereen EU-toimiston verkostoitumismatkalle Brysseliin 25.-27.10, ks liiton tiedote:   
 
Pirkanmaan liiton tiedote 1.11.2010 (www.pirkanmaa.fi):
Maaseudun kehittäjät Brysselissä

EU:n tulevien vuosien talousarvio, uudistettava aluepolitiikka ja maatalouspolitiikka olivat esillä pirkanmaalaisten paikallisten toimintaryhmien edustajien vieraillessa äskettäin Brysselissä.

Maakunnassa toimivan 6 ryhmän edustajien opinto-, edunvalvonta- ja verkostoitumismatkalla etelä-pirkanmaalaiset allekirjoittivat belgialaisen ryhmän kanssa yhteisen hankesopimuksen konkreettisesta nuorisovaihdosta.

Matkan aikana vierailtiin mm. keskeisissä EU-organisaatioissa, komissiossa ja parlamentissa sekä Suomen edustustossa. Tavoitteena oli paitsi lisätä omaa ymmärrystä yhteisten EU-asioiden hallinnoinnista, myös viedä suomalaisten ja pirkanmaalaisten viestiä omista huolenaiheistaan.

Keskeisiä keskustelun aiheita oli byrokratian vähentäminen ja turhat hallinnolliset rajat eri EU-ohjelmien ja alueiden välillä. Paikalliseen aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen perustuvan alhaalta ylös tapahtuvan toimintatavan laajentaminen myös EU:n aluekehitysrahaston työhön sai laajaa kannatusta niin komission edustajilta kuin pirkanmaalaisilta vierailtakin.

Pirkanmaan liiton ja Tampereen-Pirkanmaan Brysselissä olevan toimiston järjestämällä matkalla tuotiin maaseudun kehittämisen ohella esille myös aluekehitystyötä kokonaisuudessaan. Niin komission ja parlamentin edustajille kuin myös suomalaisille virkamiehille painotettiin alueellisen kehittämisrahoituksen tarpeellisuutta koko maassa myös vuoden 2013 jälkeen alkavalla ohjelmakaudella. Tämän toivottiin näkyvän myös Suomen kansallisissa tavoitteissa.

Verkostopuheenjohtajuus Suomeen?

Euroopan Leader-toimintaryhmien järjestön (www.elard.eu) puheenjohtajuus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi on mahdollisesti tulossa Suomeen.  Puheenjohtajaehdokkaana on Joutsenten Reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne Sastamalasta. 

Pirkanmaalaiset esittelivät matkan aikana Suomen puheenjohtajuuskauden kehittämistavoitteita. Näihin tavoitteisiin kuuluu mm. Leader-toimintatavan laajentaminen uusille toimintalohkoille, esimerkiksi EU:n aluekehitysrahaston toimintaan. Kokonaisuudessaan toimintatapaa halutaan vahvistaa ja palauttaa paikallisen kehittämisen intohimo Euroopan laajuisesti.