Kulttuurille, nuorisoliikunnalle, kylätoiminnalle ja matkailulle juhannusviikon hankepuollot

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli maanantaina 16.6. Hämeenkyrössä viisi uutta hankehakemusta ja yhden alueiden välisen kehittämishankkeen lausuntopyynnön. Kaikkien rahoitusta Koiramäen Konstit! 2007-13 -kehittämisohjelmassa puollettiin, vaikka kustannusarvioihin tulikin supistuksia.

Sastamalan Opiston Kulttuurifoorumi-hankkeessa edistetään Vammalan, Äetsän, Punkalaitumen, Mouhijärven, Lavian ja Kiikoisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä. Päättymässä oleva esiselvitys osoitti, että hajallaan toimivien kulttuurintuottajien kokemustenvaihdolle on suuri tarve. Vuoden kestävässä toteutusvaiheessa keskitytään tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittämiseen mm. päällekkäisyyksien välttämiseksi. Hanke parantaa kohdealueen kulttuuritarjontaa ja vahvistaa asukkaiden paikallisidentiteettiä sekä mielikuvaa Kokemäenjokilaakson vetovoimaisista maisemista luovan luokan kotipesänä ja inspiraation lähteenä.
YHTEYSHENKILÖ: Kaarina Karjula, P. 050 3210 124

Vammalan seudun Voima ry:n Kaikille avointa urheilua -kehittämishankkeessa parannetaan urheiluseuratoiminnan osallisuutta ja vaikuttavuutta erityisesti kehitysvammaisten ja erityistä apua tarvitsevien lasten ja nuorten näkökulmasta. Mm. urheilukoulutoimintaa kehittävän hankkeen päätavoitteena on ehkäistä liikkumattomien lasten ja nuorten joukon kasvua ja parantaa perheiden elämänlaatua. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Vammalan, Äetsän ja Mouhijärven koulut ja urheiluseurat.
YHTEYSHENKILÖ: Ringa Junnila, P. 045 1203 503

Punkalaitumen Kanteenmaan kyläyhdistys ry:n investointihankkeessa käynnistetään kylän perinteinen kesätoritoiminta ns. Infomajakan tontilla kakkostien varressa. Alueen kehittäminen maakunnan porttina alkoi jo vuonna 2002 mutta on viivästynyt mm. Turun tiepiirin määrärahasyistä. Kuluvana vuonna tiepiiri rakentaa korkeatasoisen linja-autopysäkin ja pysäköintialueen Kanteenmaan risteysalueelle, mikä osaltaan tukee torialueen kehittämistä ja linjaa maankäyttöä. Uudistuvalta kesätorilta voi ostaa mm. maatalous- ja käsityötuotteita suoraan tuottajilta. Torin yhteyteen tulee myös lasten leikkipaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Kiuru, P. 050 3131 320

Karkun Isku ry:n investointihankkeessa peruskorjataan Karkun työväentalon saniteettitilat. Hanke parantaa työväentalon käyttömahdollisuuksia. Työväentalolla pidetään mm. Sastamalan opiston opintopiirejä, Karkun päiväkodin tilaisuuksia, lasten iltapäiväkerhoja ja yksityisiä juhlatilaisuuksia.
YHTEYSHENKILÖ: Markku Salonoja, P. 03 513 4410

Sastamalan Monitoimitiimi Ay:n pienessä investointihankkeessa hankitaan vastaperustetun kotipalveluyrityksen tarvitsemat koneet ja laitteet. Hankkeen tavoitteena on synnyttää Äetsään kaksi uutta naistyöpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Satu Jalo, P. 040 5836 932

Luoteis-Pirkanmaan matkailuyrittäjien yhteistyö tiivistyy

Luoteis-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän kehittämisyksikön alueiden välisellä hankkeella tiivistetään seudullista matkailuyhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön, Parkanon ja Ylöjärven kunnat. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry ja Joutsenten reitti ry ovat jo puoltaneet hankkeen rahoitusta, Ylöjärven osalta rahoitus on vielä käsittelemättä Tampereen seudun Kantri ry:ssä.

Kaksivuotisella kehittämishankkeella on kuusi päätavoitetta, jotka ovat matkailuyritysten ja -palveluiden laadun kehittäminen, koulutuksen ja tutustumiskäyntien järjestäminen, uusien tuotteiden kehittäminen, pienimuotoinen markkinointi, tiedottaminen sekä lentomatkailun hyödyntäminen.

Luoteis-Pirkanmaan kuntien matkailuasioista vastaavat henkilöt ovat toimineet seudullisena matkailutiiminä jo usean vuoden ajan.
YHTEYSHENKILÖ: Anne Spårman-Sievola, P. 044 297 1763

Seuraava kokous elokuun lopussa

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 220 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 63 prosenttia. Joutsenten reitin rahoituksesta vuosille 2007-09 on varattuna 80 prosenttia yhteensä 41 hankkeeseen. Viranomaispäätöksen hankkeiden rahoituksesta tekee Pirkanmaan TE-keskus. Joutsenten reitin hallitus käsittelee rahoitushakemuksia seuraavan kerran 26.8., johon tulevien hankkeiden on saavuttava maanantaihin 18.8. mennessä.

Kesälomien vuoksi Joutsenten reitti ry:n toimisto on suljettuna heinäkuun ajan.