KUHA-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN VALMISTELU ETENEE -TULE MUKAAN KUULEMISTILAISUUTEEN JA KERRO MIELIPITEESI!

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät kalatalouden elinkeinoja alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti. Yrittäjälähtöisesti laaditussa strategiassa tarkastellaan paikallisen kalatalouden kehittämisen tarpeita ja keinoja, joilla alueemme kalatalous saadaan nousuun. Ohjelmakauden 2021-2027 haku auennee tulevana syksynä.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry sai vuonna 2019 kolmelta ELY-keskukselta 23077 euron rahoituksen ”Kalatalouden toimintaryhmän mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella” –esiselvityshankkeelle. Hankkeen aikana olemme kartoittaneet kalatalousyrittäjien toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä, joiden pohjilta olemme laatineet luonnoksen Kuha-Suomen kalatalousstrategiaksi. Nyt haluamme kuulla teidän mielipiteenne!

Järjestämme kalatalousalan ammattilaisille kolme kuulemistilaisuutta Teamsin välityksellä. Pääset osallistumaan tilaisuuteen klikkaamalla päivämäärän perässä olevaa linkkiä. Voit osallistua mihin tilaisuuteen tahansa, mutta huomioithan, että tilaisuuksien keskustelua painotetaan seutukohtaisesti.

Kuulemistilaisuuksien ajankohdat seutukunnittain:

Yleisömäärän kartoittamiseksi toivomme ennakkoilmoittautumista Google Formsin kautta: https://forms.gle/mkW84VUvnYQRkMei7

Ohjelmarunko:

16.45Linjat aukeavat, tulethan ajoissa paikalle!
17.00Tilaisuuden avaus
17.10-17:30Millaista yritystoimintaa alueella on ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Kalastusoppaiden ja kaupallisten kalastajien kyselytulokset. Johanna Möttönen, Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
17:30-18:00Kuha-Suomen kalatalousstrategian esittely. Päivi Pyyvaara, Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
18:00-19:15Strategialuonnoksen kommentointi ja vapaata keskustelua.
viim. 19.30Tilaisuus päättyy.
  Aineistoon voit tutustua etukäteen Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n verkkosivuilla https://kalatalo.fi/kuha-suomi/  

Yhteistyöterveisin

Päivi Pyyvaara ja Johanna Möttönen

paivi.pyyvaara@kalatalo.fi , p. 0500-760 953 

johanna.mottonen@kalatalo.fi , p. 050-5929 255

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

Paikalliset kalatalouden toimintaryhmät edistävät elinkeinokalatalouden ja maaseudun kehittämistä alueellaan rahoittamalla kehittämishankkeita, jotka edistävät alueensa kalatalousstrategian tavoitteiden toteutumista, parantavat yritysten kilpailukykyä ja edistävät uuden liiketoiminnan syntymistä. Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston rahoittamia kalatalousryhmiä on Suomessa tällä hetkellä 10 kappaletta. Hämeen, Pirkanmaan ja Lappajärven alueella ei ole ollut omaa ryhmää.