Kevään ensimmäiset hankkeet kuoriutuivat Joutsenten reitille

Joutsenten reitti kehittämisyhdistyksen hallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 5.2. Punkalaitumella 11 uutta hankehakemusta maaseudun kehittämiseksi. Seitsemän hankkeen rahoitus päätettiin puoltaa ja yhden hylätä kolmen jäädessä pöydälle lisäselvityksiä varten.

Yrityshankkeilla uusia työpaikkoja

Vammalalaisen viisi henkeä työllistävän mekaanisen puunjalostusyrityksen Procrest Oy:n kehittämis- ja investointihankkeessa tähdätään kasvuun teknologia-avusteisen porrasvalmistuksen avulla. Hankkeessa rakennetaan mm. www-pohjainen tuotteen kolmiulotteinen simulointimahdollisuus helpottamaan asiakkaan suunnittelutyötä (ks. http://www.portaat.com) sekä pysyvä porrasnäyttely. Yrityksen Huittisissa toimivaa tuotantoa kehitetään kolmella laiteinvestoinnilla ja uusien atk-järjestelmien ja -ohjelmistojen käyttöönotolla. Hankkeen tavoitteena on kaksinkertaistaa yrityksen liikevaihto ja synnyttää kolme uutta työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Pasi Niittymäki, P. 0500 732 273

Äetsäläisen Antinahteen Rakennuspalvelu Oy:n investointihankkeessa rakennetaan perustamisvaiheessa olevalle yritykselle varasto- ja tuotantotila Äetsään Turku-tien varteen. Yrittäjällä on rakennusalan töistä 20 vuoden kokemus, josta viimeiset 14 vuotta Saksasta. Paluumuuttajan kilpailuetuina ovat ekologisen ja korjausrakentamisen menetelmät, mm. saksalaisen Pavatex-puukuitulevyn maahantuonti ja myynti. Hankkeella vaikutetaan kahden uuden työpaikan syntymiseen.
YHTEYSHENKILÖ: Petri Saarela, P. 044 304 4209

Kehittämishankkeilla yritysneuvontaa, jätevesisuunnittelua ja maaseutukulttuuria

Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Mikroyritykset maaseudun voimavarana -neuvontahankkeessa keskitytään maaseudun alle kymmenen henkeä työllistävien yritysten kehittämiseen. Kaksivuotiseen hankkeeseen palkattava yritysneuvoja jakaa Joutsenten reitin mikroyrityksille tietoa kehittämiseen tarjolla olevista tuista, kumppanuusverkostoista ja muista mahdollisuuksista. Tavoitteena on aktivoida mikroyrityksiä hallittuun kasvuun ja uudistumiseen.
YHTEYSHENKILÖ: Jaana-Marjut Seppälä, P. 03 5213 5106

Satafood kehittämisyhdistys ry:n yksivuotisella hankkeella tehostetaan Joutsenten reitin haja-asutusalueen jätevesisuunnittelua aktiivisella tiedottamisella ja useiden kiinteistöjen yhteissuunnitelmilla. Tavoitteena on lisätä sekä haja-asutusalueen asukkaiden että kuntien jätevesiasioista vastaavien tahojen tietoa jätevesien käsittelyyn liittyvistä vaihtoehdoista. Haja-asutusalueen kiinteistöjen tulee vuoteen 2014 mennessä tehostaa jätevesien käsittelyjärjestelmät niin, että valtioneuvoston asetuksen vaatima puhdistustaso saavutetaan.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 02 620 6315

Hämeenkyrön kunnan sivistyspalveluiden hankkeessa ryhdytään luomaan sisältöä kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksymälle kulttuurikunta-aloitteelle. Hankkeen tavoitteena on kulttuurialan toimijoiden verkostojen vahvistaminen sekä paikallisesti että maakunnallisesti. Pyrkimyksenä on samalla lisätä koulujen, päiväkotien ja kotien taidekasvatusta ja paikkakunnan kulttuurialan yrittäjyyttä. Hankevetäjän tehtäviin kuuluvat myös F.E. Sillanpään syntymän 120-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestäminen ja Myllykolun kesäteatterialueen edellyttämien rakennushankkeiden valmistelu.
YHTEYSHENKILÖ: Kauno Perkiömäki, P. 050 554 2412

Vammalalaisen Vesaranta ry:n investointihankkeessa parannetaan Houhajärven eteläpäässä sijaitsevan Vesarannan virkistysalueen käyttömahdollisuuksia. Alueella on mm. yleinen uimaranta, kesäteatteri ja avantouintimahdollisuus. Hankkeessa puolitoistakerroksista saunarakennusta jatketaan kuudella metrillä, jolloin laajennusosan alakertaan saadaan asianmukaiset yleisövessat, keittiö ja puusuoja. Vinttitila rakennetaan kokouskäyttöön. Laajennuksen jälkeen ns. Vesasen rakennus jää pelkästään kesäteatterikäyttöön.
HTEYSHENKILÖ: Sirkka Heinonen, P. 0400 822 824

Mouhijärven metsästysseura ry:n investointihankkeessa perusparannetaan Hyyninkankaalla sijaitseva Paukkukorven ampumarata ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Hankkeessa mm. suunnitellaan ja toteutetaan luvan edellyttämät melusuojarakenteet ja ampumakatokset, käsitellään luotivallien saastunut maamassa ja rakennetaan uudet luotivallit sekä kunnostetaan parkkialue ympäristövaatimusten mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on ympäristöasioiden lisäksi kaikille kuntalaisille avoimen metsästysharrastuksen ja ampumaurheilun kehittäminen ja erityisesti nuorten kannustaminen toiminnan piiriin.
YHTEYSHENKILÖ: Pertti Vartia, P. 0500 333 612

Seuraava hakemuskäsittely kuukauden päästä

Puollettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 600 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 61 prosenttia. Kokouksen jälkeen Joutsenten reitti ry:n vuosien 2007-08 julkisen rahoituksen myöntövaltuudesta on käytetty yhteensä 92 prosenttia 25 hankkeeseen. Seuraavissa kokouksissa vuoden 2009 myöntövaltuutta tullaan kiinnittämään etupainoisesti. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään hankehakemuksia maanantaina 10.3. Tähän kokoukseen tulevien hakemusten on oltava Joutsenten reitillä maanantaihin 3.3. mennessä.