Kaurahankkeen loppuminen ei tarkoita kehitystyön loppua

Sastavilja-hankkeen päätösseminaarin Hotelli Ellivuori Resortissa Sastamalassa pidettiin maaliskuussa 2019. Seminaarin avasi Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), kertomalla kolme vuotta kestäneestä Sastavilja-hankkeesta ja tämän hetken trendistä, kauran vetovoimasta, jota on lisännyt tietoisuus ruuan terveysvaikutuksista ja elintapojen muutokset. 

Tilaisuuden alussa Max Schulman MTK:sta toi esille viljamarkkinoiden vientinäkymiä monipuolisesti. Suomi on Euroopan suurimpia kauran tuottajia. Suomessa on viimeiset viisi vuotta satsattu kauran viljelyyn ja sen laatuun. Schulmanin mukaan Laatukaura on hyvä tuoda esille, se on avannut suomalaisen kauran tien maailmalle. “Suomi ei ole yksin kaurantuottajana EU:ssa, mutta laatu on tehnyt suomalaisesta kaurasta kysytyn. Suomalaisen kauran etuna on päivänvalo, jota kaura saa kesällä keskimäärin 19 tuntia.” Max Schulman muistuttaa. Schulman kannustaa kauran jatkojalostamiseen – se pitäisi ottaa haltuun. 

Onnistunut hanke 

Veli Hietaniemi esitteli useita hankkeen onnistumisia. Keskeistä FarmTopOats-kaurabrändin rakentamisessa on ollut viljelytoimenpiteiden, viljan korjuun, kuivauksen ja lajittelun sekä teknisen ja turvallisuuslaadun dokumentointi.  

Hankkeessa on toimittu asiakasnäkökulma edellä. Viljelijöiden ja tutkimuksen yhteistyö on ollut hankkeen aikana hyvin tiivistä. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi turvallisuuslaadun hallinnassa.  

“Vientipuolikin oli yllättävän helppoa, kun sitä aloitettiin tekemään”, iloitsi Hietaniemi. Hankkeen onnistumisiin kuuluu saksalaisen myllyn edustajien vierailut Suomessa sekä kesäkuussa 2018 että elokuussa 2018. Elokuussa Sastavilja-hanke järjesti vieraille peltokierroksen, jossa tutustuttiin useamman sastamalalaisen tilan kauranviljelyyn.  

Hanke on ollut tärkeä osa monipuolista kauratutkimusverkkoa, jossa kehitystyötä on tehty pellolta puuteriin-periaatteella. Esimerkiksi hometoksiinien laadun hallintaan on kehitteillä digitaalinen riskiennustepalvelu, joka tulee viljelijöiden ja viljaketjun käyttöön mobiilisovelluksena 

Jukka Saarinen, Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä kokee, että heidänkin Gluteeniton viljelykierto- erikoistumisvaihtoehto tiloille -hanke on hyötynyt Sastavilja-hankkeen tuloksista.  

Tyytyväinen Hietaniemi totesi, että hankkeessa ollaan onnistu. “Vaikka hanke loppuu, ei kehitystyö saa loppua! Verkostoilla saadaan aikaan jopa enemmän kuin uskotaan, löydetään uutta.” 

Joutsenten reitin hankeneuvoja, Eeva Raukko kiitteli hankkeen toteuttajia, se on ollut monipuolinen ja hyvä esimerkki maaseudun elinkeinojen kehittämisestä, joka on saanut paljon aikaan.

Veli Hietaniemi avasi tilaisuuden
Max Schulman kertoi kaura-asiaa läheltä ja vähän kauempaakin.