Kansainvälinen lähiruokahanke käyntiin Joutsenten reitillä

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 23.4. kaksi pöydälle jätettyä ja kolme uutta hankehakemusta. Neljälle päätettiin puoltaa rahoitus ja yhden hylätä.

Satafood ry:n Local food for local development -hankkeessa etsitään ja siirretään hyviä lähiruokaan liittyviä toimintamalleja viiden ruokakulttuuriin panostaneen EU-alueen kesken. Tuottajille, jalostajille ja ravitsemusalan yrittäjille suunnatulla hankkeella edistetään tuotekehitystä, paikallisen ruuan brändäämistä, lähiruokaketjujen logistista suunnittelua ja internet-myyntiä sekä lähiruuan ja matkailualan yhteistyötä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ruotsin länsirannikko Göteborgin pohjoispuolella, Itävallan Sauwald, Irlannin Länsi-Cork, Kypros ja Satakunnan Leader-ryhmät. Hankkeen paikallisina toimenpiteinä mm. kootaan päivitettävä rekisteri lähiruoan tuottajista, edistetään tuotteiden markkinoille pääsyä sekä lisätään kuluttajien lähiruokatuntemusta.
YHTEYSTIEDOT: Jari Lehmusvaara, P. 050 556 6519

Hämeenkyrön kunnan kulttuuripalveluiden kehittämishankkeessa satsataan lasten- ja nuortenkulttuuriin. Tavoitteena on synnyttää kunnan kulttuuripalveluiden, yksityisten ja kolmannen sektorin kulttuurintuottajien sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden välille yhteistyömalli, jolla järjestetään 1-15-vuotiaille lapsille ja nuorille kulttuurielämyksiä hoito- ja koulupäivän aikana. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on tuottaa 116 tapahtumaa 1700 lapselle ja nuorelle.
YHTEYSHENKILÖ: Pirkko Pilvinen, P. 050 521 5142

Sastamalan Kämmäkän kyläseura ry:n kyläkirjahankkeessa kootaan Kämmäkän elämä yksiin kansiin 200 vuoden takaa nykypäivään asti. Aineisto koostuu asutushistoriasta, yksityisistä ja julkisista lähteistä koottavista dokumenteista sekä iäkkäiden henkilöiden muisteluista.
YHTEYSHENKILÖ: Pertti Peuraniemi, P. 0500 698 855

Sastamalan Keikyän Metsästysseura Eräveikot ry:n investointihankkeessa parannetaan metsästysmaja Eräperkon toimivuutta yleisötapahtumien järjestämispaikkana. Keittiön kulkuyhteyksiä parannetaan, WC-tilat saneerataan, piha-alueet kunnostetaan ja Aurajärven rantamille kunnan rantasaunan lähelle rakennetaan laavu. Eräperkolla on mittavaa seuran ulkopuolista käyttöä, mm. vuonna 2011 siellä järjestettiin 47 yksityistilaisuutta ja kymmeniä kaikille avoimia tilaisuuksia. Tulevana kesänä Eräperko toimii mm. SM-suunnistuskilpailujen (n. 1000 henkeä) kisakeskuksena.
YHTEYSHENKILÖ: Teemu Korpela, P. 050 525 1413

Nyt tehtyjen puoltojen lisäksi Huittisten kaupungin Kaakkois-Satakunnan KASVU-verkostohankkeen viime kokouksessa tehty ehdollinen puolto astui voimaan Karhuseutu ry:n ja Pyhäjärviseutu ry:n puollettua hanketta omalta osaltaan. Hankkeessa kootaan n. 40 kasvuhakuisen, tuotannollisen mikroyrityksen kehittämisverkosto. Tavoitteena on parantaa mukaan lähtevien yritysten toimintaedellytyksiä, tuottavuutta ja kannattavuutta sekä kannustaa niitä kasvuun yhteistyöllä ja konsulttiavulla yritystoiminnan eri osa-alueisiin. Hankkeen toiminta-alueena ovat Huittisten, Punkalaitumen, Euran, Harjavallan, Kokemäen, Köyliön, Nakkilan ja Säkylän kunnat.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 044 560 4203

Viiden tässä esitellyn hankkeen kustannukset ovat yhteensä 347 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 86 prosenttia. Ohjelmakaudella 2007-13 puollettujen hankkeiden lukumäärä nousi Joutsenten reitillä 143:een. Hankkeisiin on kiinnitetty 88 prosenttia kauden varoista. Seuraavan kerran hallitus käsittelee hakemuksia 5.6. Tähän kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 25.5.