Kahdeksan uutta kehittämishanketta Joutsenten reitille

Leader Joutsenten reitin hallitus kokoontui tiistaina 23.2. vuoden 2021 toiseen kokoukseensa. Uusia hankehakemuksia käsiteltiin yhdeksän, joista kahdeksan rahoitusta päätettiin puoltaa osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamista. Yksi hakemus hylättiin.

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n Yhteisen tekemisen tie -hankkeessa lisätään hämeenkyröläisten yhdistysten yhteistyötä. Kunnassa toimii 187 yhdistystä, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin, palveluihin ja elämänlaatuun monin tavoin. Yhdistyksille tehdään yhteistyön tarvekartoitus, jossa selvitetään mm. yhteisötilatoiminnan kehittämismahdollisuudet.

YHTEYSHENKILÖ: Tanja Lahti, P. 040 729 4702

SASKY koulutuskuntayhtymän Hämeenkyrön Osaran maaseutuopetusyksikköä koskevassa hankkeessa selvitetään tulevaisuuden luonnonvara-alan opetusyksikön toimintamallia yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa.  Opetusyksikön tulee tarjota opiskelijoille monipuolinen ja kehittyvä oppimisympäristö sekä alalla toimiville yrityksille edellytykset uusien innovaatioiden, tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Esiselvityshankkeella toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa myös Hämeenkyrön ilmasto-ohjelmaa, joka kannustaa uudistamaan maatalouselinkeinoja ilmastokestävän maatalouden suuntaan.

YHTEYSHENKILÖ: Merja Suoperä, P. 040 773 2566

Hämeenkyrön Talviuimarit ry:n investointihankkeessa peruskorjataan Kauhtuan talviuintipaikan tavallisen saunan ja pesutilojen pinnat, lattia, seinät, lauderungot ja lauteet. Saunan hygieniatasoa nostetaan tekemällä lattia nykyistä helpommin puhdistettavasta materiaalista. Sauna ja pesutilat ovat kovalla käytöllä (v. 2019 yli 10 000 kävijää), minkä takia tilojen puhtautta, turvallisuutta ja esteettömyyttä halutaan edelleen kehittää.

YHTEYSHENKILÖ: Mikko Mänty, P. 040 5410 120

Punkalaitumen kunnan Luonnollisesti Laitumella -hankkeessa päivitetään kunnan luonto- ja kulttuurimatkailukohteet digiaikaan. Kohteiden tunnetuksi tekeminen palvelee sekä kuntalaisia että mökkiläisiä ja matkailijoita. Palvelu- ja aktiviteettitarjontaa kehitetään yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Luontokohteiden päivittäminen sähköisiin kanaviin ja sosiaaliseen mediaan lisää myös Punkalaitumen veto- ja pitovoimaa.

YHTEYSHENKILÖ: Tuija Ojala, 040 621 2472

Punkalaitumen Työväenyhdistys ry:n investointihankkeessa kehitetään Mäenpään työväentalon elokuvateatteritoimintaa. Elokuvien esittämisellä on työväentalolla pitkä, 80 vuotta jatkunut historia. Elokuvien esittäminen vanhalla Bauer-projektorilla vuodelta 1941 on autenttisen teatterin erikoisuus. Uudet elokuvat edellyttävät uuden tekniikan ja laitteiston hankintaa ja käyttöönottoa. Laitehankintojen ja toiminnan kehittämisen tavoitteena on myös saada elokuvateatteritoimintaan mukaan lapsia ja nuoria.

YHTEYSHENKILÖ: Jouko Mäkelä, 040 352 2526

Karkun kyläyhdistys Kyläntupa ry:n kehittämishankkeessa lisätään kulttuurivetovoimaa Sastamalassa. Karkun kulttuuriseinät -taidetyöpajoissa suunnitellaan ja toteutetaan keskellä kylätaajamaa sijaitsevaan junaradan alikulkuun alueen kulttuuriin sopivia katutaidemaalauksia. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Karkun omaleimaista kulttuuria ja historiaa. Hanke on avoin kaikille halukkaille, ja siinä painotetaan nuorten ja opiskelijoiden osallisuutta.

YHTEYSHENKILÖ: Antti Luomala, 0400 234 372

Illon Metsästysseura ry:n hankkeessa remontoidaan seuran lahtivaja Sastamalassa. Hankkeen tavoitteena on täyttää elintarvikehuoneiston vaatimukset, jolloin lahtivajasta voidaan toimittaa riistalihaa tarkastamattomana vähittäismyyntiin tai suoraan kuluttajalle. Peruskorjauksen jälkeen lahtivajan kapasiteetti riittää myös kasvaneille hirvieläinkannoille ja saalismäärille.

YHTEYSHENKILÖ: Timo Koivu, P. 0400 454 294

Sastamalan Kiikassa toimiva Pneuplan Oy investoi tuotantotoimintansa tehostamiseen. Automaattisahan hankinta nostaa oman työn osuutta yrityksen valmistamissa venttiileissä ja muissa komponenteissa. Trukin hankinta nopeuttaa tavaroiden purkua sekä tuotteiden siirtoa ja lähettämistä. Investoinnin tavoitteena on hakea yritykselle uutta kasvua, mikä mahdollistaisi kahden uuden työpaikan syntymisen viiden nykyisen lisäksi.

YHTEYSHENKILÖ: Maarit Malmi, P. 0500 731 158

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 377 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 59 prosenttia. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttamista. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 6.4., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 26.3. klo 12.

Uuden kehittämisstrategian painopisteiksi valittiin lasten ja nuorten hyvinvointi, työpaikkojen luominen, biotalous sekä kylä- ja korttelitoiminta

Leader Joutsenten reitti valmistelee kevään 2021 aikana uuden paikallisen kehittämisstrategian EU-ohjelmakaudelle 2021-27. Alueen asukkaita osallistavassa strategian painopistekyselyssä saatiin 364 vastausta. Tärkeimmäksi painopisteeksi nousi lasten ja nuorten hyvinvointi. Työpaikkojen luominen, biotalouden kehittäminen sekä kylien ja korttelien asukastoiminta koettiin seuraavaksi tärkeimmiksi strategian painopisteiksi. Läpäisyperiaatteella hallitus päätti ottaa mukaan kansainvälistymisen, digitaalisuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen.

Painopistealueiden tavoitteita ja toimenpiteitä suunnittelemaan kootaan neljä n. 10-henkistä strategiaryhmää. Lisäksi toimialueen neljän kunnan nuorisovaltuustoista kootaan ns. Nuoriso-Leader-ryhmä, joka arvioi ja puoltaa 13-25-vuotiaiden nuorten pienimuotoisia hankehakemuksia nuorten oman yhteisöllisen tai yritystoiminnan kehittämiseksi. Paikallisen kehittämisstrategian ensimmäinen versio toimitetaan maa- ja metsätalousministeriön Leader-ryhmien hakuun toukokuun 2021 loppuun mennessä.