Kahdeksan uutta hanketta kuoriutui Joutsenten reitille

Joutsenten reitin hallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 26.11. kahdeksan uutta hankehakemusta ja yhden viime kokouksessa pöydälle jätetyn. Kahdeksalle hankkeelle päätettiin puoltaa rahoitus ja yksi jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Viisi hankkeista on tyypiltään kehittämishankkeita ja kolme yritystukia. Puoltojen yhteenlasketut kustannukset ovat 456 000 euroa ja niiden myötä Joutsenten reitin vuoden 2007 rahoituskiintiöstä on käytetty 42 prosenttia. Uusia hankehakemuksia käsitellään seuraavan kerran joulukuun puolivälissä.

Satafood kehittämisyhdistys ry:n hankkeessa luodaan ympäristökehitystyön edellytyksiä Vammalan seudulla. Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on kolmen oppilaitoksen, kymmenien yritysten sekä satojen oppilaiden ja opettajien verkosto, jolle rakennetaan alhaalta ylöspäin -suunnitteluperiaatteella oma ympäristöjärjestelmä (ISO 14001). Materiaalivirroiltaan merkittävän verkoston jätehuoltosuunnittelu on hankkeessa myös keskeisellä sijalla. Koottava yhteinen ympäristöjärjestelmä toimii kannustimena ja esimerkkinä yrityskohtaiselle ympäristösuunnittelulle ja ympäristöasioiden hyödyntämiselle yrityksen kilpailutekijänä. Järjestelmä kiinnitetään myös osaksi oppilaitosten opetussuunnitelmia ja -toimintaa.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 050 505 3331

Satakunnan ammattikorkeakoulun esiselvityshankkeessa rakennetaan Joutsenten reitin toimialueen mikroyrityksistä verkosto, joka on kiinnostunut ratkomaan ongelmiaan ja pullonkaulojaan oppilastöinä. Hankkeessa kartoitetaan mikroyritysten liiketoiminnan kehittämistarpeet ja samalla parannetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Kartoituksen jälkeen syntyvien opinnäytteiden ja muiden oppilasvetoisten projektien avulla vahvistetaan verkostoon osallistuvien mikroyritysten liiketoimintaosaamista.
YHTEYSHENKILÖ: Leena Sääski, P. 044 710 6330

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n Tekemällä taitajaksi -hankkeessa lisätään 13-25-vuotiaiden nuorten osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Hankkeen pilottikylinä toimivat Huittisten Suttila sekä Vammalan Illo ja Sammaljoki. Tavoitteena on valmentaa ohjaajia nuorten projektitoiminnan tueksi ja kannustaa nuoria paikalliskehittämiseen omista lähtökohdistaan. Nuorten projektit voivat liittyä esim. kokoontumistiloihin, nuorisotapahtumiin, vanhuspalveluihin tai kouluyhteistyöhön.
YHTEYSHENKILÖ: Simo Arvela, P. 0440 591 914

Sastamalan opiston esiselvityshankkeessa valmistellaan seudullisen kulttuurifoorumin perustamista. Hajallaan ja pienryhmissä toimivat kulttuurintuottajat eivät useinkaan tiedä toistensa tekemisistä, mitä yritetään parantaa foorumimuotoisella yhteistyöllä. Tavoitteena on erityisesti lisätä kylien kulttuuripalveluiden laatua ja näkyvyyttä sekä tehostaa resurssien käyttöä. Esiselvityksen aikana kartoitetaan myös mahdollisuudet kansainvälisen kylien kulttuurivaihtohankkeen käynnistämiselle.
YHTEYSHENKILÖ: Tuija Hyvönen, P. 050 541 0579

Hämeenkyrön Kyröskosken VPK:n soittokunta ry:n investointihankkeessa hankitaan puhallinorkesterillinen soittimia. 125-vuotias VPK:n soittokunta on vuodesta 2004 lähtien voimakkaasti satsannut nuorten puhallinmusiikkiharrastuksen lisäämiseen mm. yhteistyössä Hämeenkyrön peruskoulujen kanssa. Nuorisopuhallinorkesteri Puhallica on muutamassa vuodessa innostanut musiikin pariin jo 60 nuorta. Soitininvestoinnilla turvataan laadukkaat instrumentit 25 soittajalle sosioekonomiseen taustaan katsomatta.
YHTEYSHENKILÖ: Markku Helle, P. 050 5987 852

Yritystuet matkailu- ja käsityöalojen kilpailukyvylle

Puolletut kolme yritystukea kohdentuivat matkailu- ja käsityöaloille. Yritysten investointien tukiprosentti on 20 ja kehittämisen 50.

Huittisten ratsastuskeskus toiminimen investointituella rakennetaan yhdelle Satakunnan vilkkaimmista ratsastuskouluista uusi maneesi, joka palvelee myös monitoimihallina. Sisätila parantaa merkittävästi erilaisten tapahtumien ja teemapäivien järjestämismahdollisuuksia. Ratsastuskeskuksen kotieläinpiha ja liikennepuisto ovat nousseet erityisesti lapsiperheiden suosioon. Uuden hallin suunnittelussa onkin otettu huomioon ratsastajien lisäksi myös muiden käyttäjäryhmien tarpeet.
YHTEYSHENKILÖ: Arto Rekikoski, P. 0500 547 652

Royal Interior Oy:n investointituella vastataan Mouhijärven Hyynilän entisessä kyläkoulussa toimivan Villa Royalin kasvaviin kävijämääriin. Eri sisustustyylisuuntia esittelevä Villa Royal ylsi ensimmäisenä toimintavuonnaan noin 8 000 kävijään. Hankkeessa mm. peruskorjataan pääsisäänkäynti esteettömän liikkumisen vaatimusten mukaiseksi ja huolehditaan pihatöistä.
YHTEYSHENKILÖ: Markku Ellala, P. 040 516 2453

Sirpa Luukkonen toiminimen kehittämistuella suunnitellaan keramiikka-alan käsityöyritykselle uusi ja yhtenäinen markkinointiviestinnällinen ilme (esitteet, www-sivut ym). Huittisilla toimiva Luukkonen on saanut mm. Vuoden uutuustuote 2005 -palkinnon Suomen Kädentaidot 2005 -messuilla.
YHTEYSHENKILÖ: Sirpa Luukkonen, P. 044 556 7697

Kiinteistökohtaisille liittymille ja pikkujärville ei tukea

Hankehakemusten lisäksi hallitus käsitteli neljä hankeaihiota, jotka kaikki hylättiin. Kiinteistökohtaisia vesi- ja lämpöliittymiä, pikkujärvien kunnostuksia sekä organisaatioiden perustoimintaa ei tueta Joutsenten reitti ry:n kautta.

Asuinympäristön viihtyvyysselvitys käynnistyi

Huittisten kaupungin ja Joutsenten reitti ry:n asuinympäristön viihtyvyysselvityksen laatijaksi palkattiin miljöösuunnittelija Siina Levonoja. Selvityksellä tuotetaan tietoa Huittisten kaupungin maankäytön ja kaavasuunnittelun sekä Joutsenten reitin paikalliskehittämisen tueksi. Kysely- ja haastattelyututkimuksen toteuttamiseen osallistuu myös Satakunnan ammattikorkeakoulun Huittisten yksikkö.