Joutsenten reitti käsitteli ohjelmakauden sadannen hankehakemuksen

Joutsenten reitti ry:n hallitus käsitteli joulukokouksessaan tiistaina 8.12. kolme uutta hankehakemusta, joista jokaiselle päätettiin puoltaa rahoitus. Kahden vuoden aikana on nyt käsitelty 101 hankehakemusta. Hakemuspaine on ollut lähes kaksinkertainen viime ohjelmakauteen verrattuna, mikä selittyy suurelta osin yritystukien mukaantulolla.

 

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n elinkeinojen kehittämishankkeella luodaan koko Joutsenten reitin toimialueen kattava hoiva-alan yritysverkosto, joka tukee alalla jo toimivia yrityksiä ja kannustaa uusien yritysten perustamiseen. Hollannin maaseudulta lähtenyt Green Care -hoivayrittäjyys nähdään mahdollisuutena myös suomalaisten maatilojen monialaistamiseksi. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat niin maatiloilla kuin ilman maatilaa toimivat hoivayrittäjät ja yrittäjiksi aikovat. Etenkin vanhus- ja nuorisokoteja on viime vuosina syntynyt nopealla tahdilla Joutsenten reitin alueella. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on kahdeksan uuden hoivayrityksen perustaminen.

YHTEYSHENKILÖ: Jukka Kaartoluoma, P. 03 5213 5105

 

Hämeenkyröläisen Jumesniemen seudun kyläyhdistys ry:n Koko kylä liikkeelle -hankkeella parannetaan kyläkeskuksena toimivan kirkko-koulun ja kyläsalin piha-alueen palveluita ja viihtyvyyttä. Investointihankkeessa uusitaan jääkiekkokaukalon perustukset, laidat ja valaistus. Lapsia varten rakennetaan kiipeilyteline.

YHTEYSHENKILÖ: Juha Välilä, P. 040 7421 741

 

Sastamalaisen Puiden kaato- ja hoitotyöt arboristi Tom Nylund tmi:n investointituella laajennetaan yrityksen palveluketjua hankkimalla kantojyrsinkone.

YHTEYSHENKILÖ: Tom Nylund, P. 050 560 8318