Joutsenten reitti allekirjoitti uuden rahoituskauden yhteistyösopimuksen keskushallinnon kanssa

Leader Joutsenten reitti allekirjoitti uuden maaseuturahoituskauden 2023-27 yhteistyösopimuksen maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston kanssa perjantaina 10.2. Helsingin Säätytalolla. Juhlalliseen allekirjoitustilaisuuteen ministeri Antti Kurvisen ja pääjohtaja Antti-Jussi Oikarisen kanssa koottiin kaikki Manner-Suomen 52 Leader-kehittämisyhdistystä. Koko Suomen maaseutu Ahvenanmaa mukaan lukien ja yli 2,5 miljoonaa suomalaista pysyy asukaslähtöisen Leader-toimintatavan piirissä myös kaudella 2023-27. 

– Toimialueemme neljän kunnan väkimäärä on päättyneen rahoituskauden 2014-22 aikana päässyt vähenemään kuusi prosenttia eli kolmella tuhannella, mistä huolimatta väestömme ja julkinen rahoituksemme säilyi keskitasolla Leader-ryhmien joukossa, toteaa Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne. – Euromääräisesti vuosibudjettimme uusiin hanke- ja yritystukiin hieman kasvaakin, sillä jatkossa ohjaamme kaikki yli 100 000 euron yritysinvestoinnit suoraan Pirkanmaan ELY-keskukselle. Niihin olemme aikaisemmin käyttäneet noin viidenneksen rahoituskehyksestämme. Uusista hanketyypeistä kannattaa mainita tuki yritysten sukupolvenvaihdoksiin, maatalouden kokeilutuki sekä osa- ja kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistämistuet. Investointituet rakentamiseen, koneisiin ja laitteisiin sekä vaikkapa digitalisaatioon pysynevät silti kysytyimpinä sekä yritystuissa että yleishyödyllisissä hanketuissa uudellakin kaudella, Rinne arvelee.

Joutsenten reitin julkinen rahoitus kaudelle 2023-27 on 3,8 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 43 prosenttia, valtion 37 prosenttia ja alueen kuntien 20 prosenttia. Yksityistä omarahoitusta kootaan hankkeiden kautta vähintään saman verran. Yritystukien ja yksityisen rahoituksen iso osuus kokonaisrahoituksessa on ollut valtakunnallisesti Joutsenten reitin erityispiirteitä kansainvälisen yhteistyön lisäksi. Joutsenten reitin uuden kehittämisstrategian painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, uusien työpaikkojen luominen, biotalous sekä kylä- ja korttelitoiminta. Kehittämisstrategiaan pääset tutustumaan yhdistyksen verkkosivuilla: https://joutsentenreitti.fi/. Uuden rahoituskauden hankehaut avautuvat sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa kevään aikana. 

Päättyneellä rahoituskaudella 2014-22 Joutsenten reitti tuki yhteensä 323 hanketta. Kauden julkinen rahoitus oli 8,5 miljoonaa euroa ja hankkeisiin koottu yksityinen rahoitus 9,4 miljoonaa euroa. 

Kuvat

  1. Allekirjoittajajoukko Säätytalon portaissa.
  2. Joutsenten reitin allekirjoittajat pj Tuija Ojala ja tj Petri Rinne.
  3. Kooste Pirkanmaan Leader-ryhmien tuloksista kaudella 2014-22.

    Maa- ja metsätalousministeriön tiedote allekirjoitustilaisuudesta:https://mmm.fi/-/leader-ryhmat-allekirjoittivat-sopimukset-mmm-n-ja-ruokaviraston-kanssa