Joutsenten reitti 2030 -strategia nyt luettavissa!

Leader Joutsenten reitin järjestyksessään neljäs
paikallinen kehittämisstrategia, vuosille 2023-27 on nyt luettavissa.

Painopisteitä strategiassa ovat:

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi
2. Uusien työpaikkojen luominen
3. Biotalous
4. Kylä- ja korttelitoiminta

Kunkin pisteen alla on neljä kehittämistoimenpidettä, joita on siis yhteensä 16. Kehittämisstrategia, sen painopisteet ja kehittämistoimenpiteet sekä niistä johdetut
hankevalintakriteerit ohjaavat Leader Joutsenten reitin paikallisten hankkeiden aktivointia ja rahoitusta osana Suomen CAP-suunnitelman toteuttamista vuosina 2023-27, yhteistyössä alueemme kuntien, Pirkanmaan ja Satakunnan
ELY-keskusten sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.