Joutsenten reitin väki on vähentynyt kuusi prosenttia 2010-luvulla – mutta kasvualueitakin on

Vuosikertomuksen 2021 esittelyn ja hyväksymisen yhteydessä vuosikokouksessa käytiin läpi myös menneitä vuosikymmeniä ja suunniteltiin tulevaa. Joutsenten reitin alueen väkiluku pysyi melko vakaasti 50 000 asukkaassa koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Koko maan demografiset haasteet heijastuivat kuitenkin 2010-luvun väestökehitykseen, kun kuolleisuus ylitti merkittävästi syntyvyyden ja vuosikymmenen aikana väkiluvusta menetettiin noin kolme tuhatta henkeä eli kuusi prosenttia. Osa kunnista on joinakin vuosina ollut muuttovoittoisiakin, kuten Sastamala vuonna 2021, mutta nettomuuttovoitto ei ole silti riittänyt kääntämään koko väestökehitystä positiiviseksi. Tilastokeskukselta tilattu väestökehityksen paikkatietoanalyysi 2010-luvulla osoittaa kuitenkin, että väestötappiosta huolimatta kasvualueitakin Joutsenten reitin toimialueelta löytyy. Kun verrataan vuotta 2010 vuoteen 2020, monet tiheästi asututkin keskustaajamaruudut ovat menettäneet väestöään, mutta keskustoista löytyy paljon myös kasvaneita alueita, etenkin Huittisista sekä Sastamalasta ja Hämeenkyröstä keskustojen liepeiltä. Ilahduttavaa on huomata että myös maisemiltaan ja luonnonolosuhteiltaan vetovoimaiset, hyvien liikenneyhteyksien varrella olevat kylät kuten Karkku ja Häijää Sastamalassa sekä Sasi ja Mahnala Hämeenkyrössä ovat lisänneet väestöään.

Muuttoliiketutkija Timo Aroa lainaten Joutsenten reitin kuntien avainhaaste tulevaisuudessa on maahanmuuttajien houkuttelu ja kotouttaminen. Kysymys on sekä veto- että pitovoimasta: vuosien saatossa Joutsenten reitinkin maahanmuuttajavirrat ovat kasvaneet, mutta liian iso osa tulijoista menetetään lopulta ympäröiviin isompiin kaupunkeihin. Tulijoille on oltava tarjolla paitsi työtä ja toimeentuloa myös elämän laatua ja sosiaalista vastaanottokykyä ja tukiverkostoja. Sama pätee toimialueen nykyisiin asukkaisiin: aluetta on kehitettävä nykyistä pitovoimaisemmaksi heidänkin suhteensa. Myös kotimaisessa muuttoliikkeessä onnistuminen ja vetovoiman kasvattaminen sekä opiskelemaan muuttaneiden nuorten saaminen takaisin kotiseudulleen ovat Joutsenten reitin tulevaisuuden haasteita.