Joutsenten reitille kuoriutui 16 uutta hanketta

LEADER Joutsenten reitin hallitus jatkoi urakointiaan uuden rahoituskauden 2014-20 hankehakemusten parissa yli kolmituntisessa kokouksessaan tiistaina 23.6. Hakemuksia on reilussa kuukaudessa jätetty 47 kpl, mikä on enemmän kuin aikaisempi koko vuoden ennätys 44 kpl vuonna 2008. Nyt käsiteltiin 23 uutta hakemusta, joista 16:lle puollettiin rahoitus, kolme hylättiin, kolme ohjattiin muihin rahoitusohjelmiin ja yksi jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
Punkalaitumen kunnan Bioenergiapotentiaalista käytännön toteutukseen -hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksen perustamisen edellytykset Punkalaitumelle. Biokaasulaitos ja sen yhteyteen toteutettava mädätysjäännöksen kuivaaminen on tutkimuksissa osoittautunut järkeväksi toimintamalliksi, jota tulee voida jatkojalostaa. Hanke on tarvelähtöinen, sillä paikallisilla maatiloilla on tuotannon kasvaessa tullut tarve löytää lietelannalle hyödyllistä ja ravinnetehokasta käyttöä. Nykyiset pelloille levitettävän eläinten lannan kuljetuskustannukset, työhön käytettävä aika ja rahallinen panostus, sekä lainsäädännön aiheuttamat muutokset ovat ohjanneet alueen yrittäjät miettimään eläinperäiselle lietelannalle tehokasta ja ravinnetaseeltaan parempaa käyttöä. Selvityksen tulokset ovat kaikkien biokaasulaitosinvestoinnista kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä muillakin paikkakunnilla kuin Punkalaitumella.
YHTEYSHENKILÖ: Lauri Inna, P. 0400 379 388

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Ellivuoren alueen investointihankkeessa toteutetaan Sastamalan Ellivuoren matkailualueella venelaiturin, uimaranta-alueen ja rannan läheisyydessä olevan esiintymisalueen kunnostamisinvestointi. Hankkeen avulla kehitetään alueen palvelutarjontaa ja lisätään Ellivuoren vetovoimaa matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Herra Hakkaraisen talon kehittämishankkeessa laaditaan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma Mauri Kunnaksen tuotantoon perustuvalle Herra Hakkaraisen -talo matkailukohteelle. Suunnitelma koskee koko kohteen käytössä olevaa maa-aluetta sekä alueella olevia rakennuksia.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Hämeenkyrön kunnan investointihankkeessa kunnostetaan Kyröskosken teollisen historian ytimeen sijoittuva Koskilinna yhteisölliseksi toimintakeskukseksi. Hankkeen tavoitteena on elävöittää vajaakäyttöinen arvokiinteistö, lisätä erityisryhmien sosiaalista osallisuutta ja tarjota kolmannen sektorin toimijoille uusi toimintaympäristö.
YHTEYSHENKILÖ: Taro Malinen, P. 050 402 4210

F. E. Sillanpään seura ry:n kehittämishankkeessa valmistellaan valtakunnallisesti merkittävä Sillanpää-ooppera esitettäväksi osana Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia vuonna 2017. Oopperan ensi-ilta on juhlavuoden kesällä Myllykolun kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Oopperan tavoitteena on tuoda esiin maamme ainoata Nobel-kirjailijaa F. E. Sillanpäätä sekä luoda elinvoimaa maaseudulle.
YHTEYSHENKILÖ: Panu Rajala, P. 0500 733 271

Hämeenkyrön Yrittäjät ry:n työhyvinvointihankkeessa keskitytään pienten, pääosin yksin- ja kaksinyrittäjien työssäjaksamiseen. Hankkeen tavoitteena on yrittäjien itsensä ja yrityksen kehittäminen, kouluttaminen ja verkottaminen, joiden ansiosta yrittäjillä on valmius kokonaisvaltaiseen elämäntaparemonttiin. Hankkeessa järjestetään kurssitusta, perustetaan vertaistukiryhmiä ja edistetään sukupolvenvaihdoksia.
YHTEYSHENKILÖ: Ilkka Häkli, P. 0400 732 857

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n Hulluna Humppaa on tanssikasvatuksellinen hanke, joka tutustuttaa yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria suomalaiseen lavatanssikulttuuriin. Hanke sisältää alueen kouluissa toteutettavan opetuspaketin sekä tiiviin opetusjakson päätteeksi järjestettävän lavatanssitapahtuman. Erilaiset musiikkimaut huomioon ottavan hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Joutsenten reitin toimialueen yläaste-, lukio- ja ammattikouluikäiset nuoret, yhteensä lähes 4 000 henkeä.
YHTEYSHENKILÖ: Liisa Kontturi-Paasikko, P. 050 443 1011

Uotsolan Asukasyhdistys ry:n investointihankkeessa kunnostetaan Mouhijärven nykyinen hiekkapohjainen tori vetovoimaiseksi tapahtumapaikaksi. Torialue asfaltoidaan, valaistaan ja sinne tuodaan maalaistenpenkkejä. Tori sijaitsee keskeisellä paikalla ja sen kunnostaminen on kärkihanke Uotsolan elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.
YHTEYSHENKILÖ: Asko Nyrokorpi, P. 0400 834 233

Hämeenkyröläisen Heiska ry:n investointihankkeen tavoitteena on korjata ja osin uudisrakentaa kylätoiminta- ja kulttuurikeskus Heiskan rakennuskantaa. Toimenpiteinä ovat pakarirakennuksen vuotavan huopakatteen uusiminen, paloviranomaisten edellyttämät päätalon hormien ja tulisijojen korjaukset, Heiska-salin korjaukset talvikäyttöön sopivaksi sekä verstasalueen työtilojen katon ja ulkovuorin uusiminen.
YHTEYSHENKILÖ: Raija Mäensivu, P. 050 351 8384

Sastamalan Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistys ry:n kehittämishankkeessa suunnitellaan aiemmin toteutetun järven tilan kartoitushankkeen pohjalta rehevöityvän vesistön kunnostustoimenpiteet. Aiemmin puhtaan, kirkasvetisen ja kalarikkaan järven ranta-alueella on yhteensä 122 kiinteistöä ja julkisia virkistysalueita. Kunnostussuunnitelman tavoitteena on fosforipäästöjen vähentäminen kymmenellä prosentilla. Suunnitelmaan voi sisältyä vesikasvien niittoa, pohjan perkausta, hoitokalastusta nuottaamalla, laskeutusaltaiden rakentamista ja järven vedenpinnan säätelyä.
YHTEYSHENKILÖ: Ulla Makkonen, P. 050 336 6992

Huittisten Huhtamon Vapaaehtoinen Palokunta ry:n hankkeessa uusitaan vanhan paloaseman katto ja kunnostetaan julkisivua. Komea paloasemarakennus palvelee kyläläisiä kokous- ja koulutustilana.
YHTEYSHENKILÖ: Toivo Immonen, P. 040 839 1198

Yrityshankkeissa Aasia-yhteistyötä

Sastamalassa toimivan AqvaComp Oy:n hankkeen tavoitteena on selvittää tarvittavat kone- ja laiteinvestoinnit pilottimittakaavan sellukuitukomposiittilinjan rakentamiseksi Vammalaan. Yhtiö kaupallistaa Elastopoli Oy:n puu-muovikomposiittien kehitystyötä, ja sen materiaaleja on tuotekehityksessä mm. Samsungilla, LG:llä ja Volvolla. Tuotannon kehittämisellä uusi yhtiö tavoittelee kolmen miljoonan euron liikevaihtoa ja 12 uutta työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Jari Haapanen, P. 044 5321 188

Punkalaitumelaisen Tiukan Broiler Oy:n hankkeessa laajennetaan liiketoimintaa perinteisen maatalouden ulkopuolelle monikäyttöajoneuvon kehitystyöllä. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Kiinassa ja Turkissa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja luoda neljä uutta työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Petri Tiukka, P. 0500 786 277

Sastamalan Karkussa toimivan Golfpassi Oy:n investointihankkeessa luodaan golfmatkailuun erikoistuneelle yritykselle online-varausjärjestelmä. Tavoitteena on lisätä yrityksen liikevaihtoa neljänneksellä ja synnyttää yksi uusi työpaikka nykyisen neljän lisäksi.
YHTEYSHENKILÖ: Juha Passi, P. 0400 634 130

Sastamalan Häijäässä sijaitsevan Koiviston Kestikievarin investointihankkeessa laajennetaan maatilamatkailu- ja juhlapalveluyrityksen palveluita toimitiloja parantamalla. Yritys toimii vanhassa maatilan talouskeskuksessa, jota on vähitellen kunnostettu juhlapalvelun, leirien ja muiden matkailupalvelujen tarpeisiin sopivaksi. Nyt tehtävällä porakaivoinvestoinnilla ja majoitustilojen laajennuksella tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja yhtä uutta puolipäiväistä työpaikkaa.
YHTEYSHENKILÖ: Juha Kujanpää, P. 044 520 7077

Huittislaisen Sari Pihlavan investointihankkeessa perustetaan Huittisten Räikänmaalle eläinhoitola. Hoitoon otetaan koiria, kissoja ja muita pieneläimiä. Hoitola järjestää myös koirien koulutusta ja trimmausta.
YHTEYSHENKILÖ: Sari Pihlava, P. 045 672 1278

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 692 00 euroa, josta julkisen tuen osuus on 75 prosenttia. Joutsenten reitin vuoden 2015 rahoituskiintiöstä on jo puollettu 95 prosenttia yhteensä 35 hankkeeseen. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään 26.8., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 14.8.