Joutsenten reitillä maaseutu lisää ja keskustat menettävät väestöä

Valtakunnan virallisen totuuden mukaan maaseutu autioituu ja EU:n maaseutumaisimman maan väestö pakkaantuu muutamiin taajamiin. Joutsenten reitti ry:n kunnissa kehitys on 2000-luvulla ollut täsmälleen päinvastainen. Vertailuvuodesta 2000 vuoteen 2010 tultaessa väestö on kasvanut ainoastaan harvaan asutuilla alueilla (+2,9%). Eniten väestöään on menettänyt keskusta-asutus (-8,1%). Maaseutualueiden väestönkasvu on riittänyt pitämään toimialueen väkiluvun (Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun, Sastamala) 2000-luvulla kutakuinkin ennallaan reilussa 50 000 asukkaassa.

Tiedot käyvät ilmi Joutsenten reitti ry:n tänään maa- ja metsätalousministeriölle jätetystä tulevan EU-ohjelmakauden 2014-20 kehittämisohjelmasta Luova Laakso 2020 (ks. liite ja sivujen 6 ja 7 taulukot). Eri alueiden väestökehitystä pystyttiin nyt analysoimaan ensi kerran tarkasti Tilastokeskuksen 250m x 250m -ruutupohjaisen paikkatiedon perusteella. Vertailussa seurattiin samojen ruutujen väestökehitystä vuodesta 2000 vuoteen 2010 – ruutujen luokitusmuutokset eivät siis vaikuta tuloksiin.

Joutsenten reitin paikalliskehittämisen pelilaudalla on 40 432 ruutua, joista asuttuja on 16 prosenttia. 2000-luvulla asuttujen ruutujen lukumäärä on kasvanut yhdellä prosentilla. Harvaan asuttujen ruutujen väestö on kasvanut nopeimmin Hämeenkyrössä (+17,7%) ja Sastamalassa (+3,1%), jossa nämä alueet ovat myös positiivisimmin vaikuttaneet koko kunnan väestökehitykseen. Huittisissa nopeimmin ovat kasvaneet keskustan viereiset lähiöalueet (+7,2%). Väestönkasvustaan huolimatta myös Hämeenkyrö on menettänyt 12 prosenttia keskusta-alueiden väestöstään. Huittisissa ja Punkalaitumella keskustojen väestötappio on ollut kymmenen prosenttia ja Sastamalassa kuusi prosenttia.

Luova Laakso 2020 -ohjelma esittelee 24 kehittämisstrategiaa palveluyrittäjyyden, teollisen yrittäjyyden, uusiutuvan energiatuotannon, maa- ja metsätalouden, matkailun, kylätoiminnan, nuorten hyvinvoinnin ja kulttuurituotannon painopisteissä. Väestökehitysanalyysin valossa erityistä huomiota tullaan kiinnittämään keskusta-alueiden asuinviihtyvyyteen, yhteisöllisyyteen ja elämänlaatuun. Seitsenvuotisen ohjelman kustannusarvio on 10,5 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 65 prosenttia. Ohjelmasopimus allekirjoitettaneen maa- ja metsätalousministeriön kanssa ensi vuoden puolivälissä, minkä jälkeen avataan ohjelman hankehaku.

Luova Laakso 2020 -kehittämisohjelma