Joulukokouksesta tukea matkailuun, metsästykseen ja metalliteollisuuteen

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli kuusi uutta hankehakemusta joulukokouksessaan torstaina 12.12. Neljän hankkeen rahoitusta päätettiin puoltaa osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamista. Yksi hakemus hylättiin ja yksi alueiden välinen hakemus jäi odottamaan naapuriryhmän käsittelyä.

ProAgria Länsi-Suomi ry:n Avoimet tulet -hankkeessa lisätään Huittisten ja Punkalaitumen lähiliikunta- ja virkistysalueiden tunnettuutta sekä kuntalaisten että matkailijoiden keskuudessa. Kiinnostavat kohteet kootaan helppokäyttöiseksi paikkatietoaineistoksi, jota voi käyttää erilaisilla sovelluksilla paperista digiin. Kohteiden ja aktiviteettien kuvauksissa otetaan huomioon myös matkailun kausivaihtelu.

YHTEYSHENKILÖ: Maija Willman, P. 0500 323 136

SASKY koulutuskuntayhtymän alueiden välisessä Kolmostietä kylille -hankkeessa lisätään Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan matkailuvetovoimaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Parkanon, Kihniön ja Jämijärven kuntien muodostamalla alueella. Hankkeessa ketjutetaan alueen palveluluista matkailu- ja polkupyöräreittejä, järjestetään matkailuyrittäjille yhteistyö- ja verkottumistilaisuuksia, koostetaan alueellinen palveluesite sekä osallistutaan matkailualan messuille ja muihin tapahtumiin. Joutsenten reitin lisäksi hanketta tulee Leader Pohjois-Satakunta ry.

YHTEYSHENKILÖ: Marita Laakso 040 5857788.

Kiikoisten Metsästäjät ry:n yleishyödyllisessä investointihankkeessa rakennetaan Kiikoisiin riistankäsittelytilat, jotka mahdollistavat metsästysharrastuksen ja riistalihan elintarvikejalostuksen kehittämisen Sastamalan Kiikoisissa. Leader Joutsenten reitin alueella on yksi maamme korkeimmista hirvieläintiheyksistä asukasta kohti laskettuna.

YHTEYSHENKILÖ: Jarmo Ala-Järvenpää, P. 0400 741 4985

Sastamalassa toimivan Peltityö Lehtimäki Oy:n yritysinvestointihankkeessa ostetaan levyleikkuri. Suurten teräslevyjen leikkuun mahdollistava leikkuri tehostaa yrityksen päätuotteiden, ilmanvaihtokanavien ja -osien valmistusta. Investoinnilla tavoitellaan neljänneksen kasvua yrityksen liikevaihtoon ja yhtä uutta työpaikkaa kuuden olemassa olevan lisäksi.

YHTEYSHENKILÖ: Erik Lehtimäki, P. 050 302 0570

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 268 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 40 prosenttia. Joutsenten reitillä on tähän mennessä kaudella 2014-20 käynnistynyt 187 hanketta, joihin on puollettu jo 60 prosenttia kauden viimeisen vuoden 2020 rahoituskehyksestä. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus. Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään 5.3., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on 21.2.2020 klo 12.

”Tuki rohkaisi yrityksen laajentamiseen ja yhteisöllisyys lisääntyi”  

Korkeakouluharjoittelija Miia Lähteenmäki toteutti syksyn 2019 aikana Leader Joutsenten reitin toiminnan itsearvioinnin. Kyselyyn osallistui 19 yritystukiasiakasta, 21 hanketukiasiakasta, seitsemän kuntien viranhaltijaa ja luottamushenkilöä sekä 14 Joutsenten reitin luottamushenkilöä. Asteikolla yhdestä viiteen Joutsenten reitin yleisarvosanaksi tuli 4,2.

Yrittäjät kokivat Joutsenten reitin rohkaisevan yrityksen laajentamiseen ja kehittämiseen. Yrityksiin syntyi uusia palveluita ja tuotteita, olemassa olevat palvelut paranivat, liikevaihto kasvoi ja palkattiin lisää henkilöstöä. Yleishyödylliset hankehakijat totesivat hanketuen mahdollistaneen kehittämisidean toteutuksen. Heidän mukaansa mm. yhteisöllisyys, yhteistyö ja nuorten hyvinvointi ovat parantuneet hanketyön tuloksensa.

Joutsenten reitin toiminnan kehittämistoiveissa korostui hankkeiden aktivointi- ja neuvontatyön merkitys.

Kiinan ensimmäinen Leader-ryhmä perustettiin Jiangxin maakuntaan

Kiinan ensimmäisen Leader-ryhmän perustamissopimus allekirjoitettiin tiistaina 10.12. Jiangxin maakunnassa, Xingguon piirikunnassa. Leader Joutsenten reitti on ollut aktiivinen viemään eurooppalaista yhteistyö- ja demokratiatyökalua Leaderia myös EU:n ulkopuolelle, aikaisemmin mm. Afrikkaan ja viimeisen kolmen vuoden aikana EU:n Leader-ryhmien kattojärjestön ELARD:in kautta Kiinaan. Kiinan presidentti Xi Jinping on käynnistänyt maassa rural revitalisation -maaseutukehitysohjelman, jonka tavoitteena on nostaa maaseutualueet köyhyydestä ja hillitä kaupungistumiskehitystä. Moniin Kiinan suurkaupunkeihin kuten Pekingiin ja Shanghaihin muuttaminen on kiinalaisille luvanvaraista ilmansaaste- ym. keskittymisestä johtuvien kriisien ratkaisemiseksi. Leader-metodin käyttöönottoa koordinoi Kiinan tiede- ja teknologiaministeriö, jonka suunnitelmien mukaan jo lähivuosina kiinalaiset ja eurooppalaiset Leader-ryhmät voivat ryhtyä molempien maaseutuja hyödyttävään yhteistyöhön keskenään.