Joulukokoukselta tukea viidelle maaseutuhankkeelle

Joutsenten reitti ry:n hallitus piti joulukokouksensa Hämeenkyrön Jumesniemessä keskiviikkona 19.12. Kuudesta hankehakemuksesta päätettiin puoltaa viittä yhden jäädessä pöydälle lisäselvityksiä varten.

Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry:n Kirjasta kiinni -hankkeessa terävöitetään Vammalan seudun kirjaimagoa. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallisten Vanhan kirjallisuuden päivien 25-vuotisjuhlajulkaisu, joka tuo esiin Vammalan seudun kirjallista menneisyyttä ja nykypäivää. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa lukuharrastuksen ja kirjankeräilyn arvostusta mm. internet-pohjaisilla lukupiireillä ja lukijoiden välisellä vuorovaikutuksella. YHTEYSHENKILÖ: Tuija Hirvinen, P. 050 366 2902

Punkalaitumen Yrittäjät ry:n kehittämishankkeessa etsitään innovatiivisia mobiilitekniikkaa hyödyntäviä malleja maallemuuton edistämiseen. Hankkeen päätavoitteena on maaseudun asuntojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuden ratkaiseminen. Samalla edistetään Punkalaitumen vetovoimaa muuttokohteena sekä paikallista yrittäjyyttä mm. palveluoppaan laadinnalla. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on myötävaikuttaa 20 perheen muuttoon Punkalaitumelle.
YHTEYSHENKILÖ: Martti Mölsä, P. 0500 822 277

Hämeenkyrön Jumesniemen seudun kyläyhdistys ry:n hankkeessa kootaan koko maan mittakaavassa rikas ja merkittävä Jumesniemen historia kirjaksi. Kirjoittajaksi on lupautunut teologian maisteri Liisa Välilä virkavapaansa aikana tammi-toukokuussa 2008. Kertomuksia Jumesniemen kylästä -kirja julkaistaan kylän kirkko-koulun 160-vuotisjuhlassa 3.8.2008.
YHTEYSHENKILÖ: Juha Välilä, P. 040 7421 741

Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry:n esiselvityshankkeessa tutkitaan monitoimiradan perustamismahdollisuudet kunnan omistamalle Kakkurin teollisuusalueelle. Toimenpiteinä ovat meluselvityksen laadinta ja reilun kilometrin pituisen radan yleissuunnittelu. Rata mahdollistaisi jokamiesluokan, sprint-luokan, rallicrossin, kartingin, motocrossin, enduron, mopoilun ja moottorikelkkailun harrastamisen hallitusti sille osoitetulla alueella. Radalle tulisi myös mm. liikennekoulujen pimeäharjoittelumahdollisuus.
YHTEYSHENKILÖ: Markus Käyrä, P. 050 348 2168

Vammalan Salokunnan Metsästysseura ry:n investointihankkeessa parannetaan metsästysmaja-alueen käytettävyyttä ulkorakennuksen laajennusosalla. Laajennukseen sijoitetaan nylkyhuone, kylmiö, lihankäsittelytila ja sosiaalitila. Metsästysmajan lailla tilat ovat kaikkien salokuntalaisten ja naapurikylien asukkaiden ja yritysten käytettävissä. Investoinnin yhtenä tavoitteena on Salokunnan riistanhoitotyön ja metsästysharrastuksen tulevaisuuden turvaaminen ja siirtäminen nuoremmalle ikäpolvelle.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Airavaara, P. 0400 255 594

Nyt puollettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 153 000 euroa. Yhteensä Joutsenten reitin tuella syntyi kuluvana vuonna 18 maaseudun kehittämishanketta. Hankkeisiin kiinnitettiin 56 prosenttia vuoden 2007 rahoitusvarauksesta. Loppu siirtyy seuraavalle vuodelle. Joutsenten reitti ry:n hallitus käsittelee hankehakemuksia seuraavan kerran laskiaistiistaina 5.2., johon tarkoitetut hakemukset on jätettävä perjantaihin 25.1. mennessä.