Investointeja majataloon, lemmikkihotelliin, viherrakentamiseen ja urheiluautoiluun sekä Joutsenten reitti 2030 -strategia pakettiin

Leader Joutsenten reitin hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa tiistaina 12.4. Uusia hankehakemuksia käsiteltiin neljä, joista kaikkien rahoitusta päätettiin puoltaa. Lisäksi hyväksyttiin yksi Nuoriso-Leader-hanke.

Hämeenkyröön perustettavan uuden osakeyhtiön investointihankkeessa käynnistetään Majatalo Brukan toiminta Kyröspohjassa Kyröskartanon tiloissa. Huoneet sisustetaan ja kalustetaan majoituskäyttöön ja sisäpihalle rakennetaan terassialue. Kyröskartanolla toimii jo ennestään Ravinola Bruka. Tavoitteena on pystyä majoittamaan isompiakin ryhmiä: vuodepaikkoja tulee 60 kpl. Hankkeessa syntyy kaksi uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Helena Tyyskä, P. 040 820 6061

Sastamalan Kiikoisissa toimivan Lemmikkihotelli PetVillan laajennusinvestoinnissa reagoidaan kasvavaan kysyntään ja rakennetaan viisi uutta koirahuonetta lemmikkihotellin pihassa sijaitsevaan varastorakennukseen. Yritys myy lemmikkien omistajille päivähoitoa sekä pidempiaikaista majoituspalvelua esimerkiksi matkojen ajaksi tasokkaissa tiloissa luonnon keskellä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Investoinnin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa, jolloin yritykseen syntyy kahden olemassa olevan työpaikan lisäksi myös yksi uusi työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Katja Ylitalo, P. 040 567 9555

Huittisissa toimivan Pihasi Puutarhuri Oy:n investointihankkeessa käynnistetään uuden viher- ja kivirakentamisyrityksen toiminta ja tehdään tarpeelliset kalustohankinnat. Yrittäjällä on vahva kokemus viher- ja kivirakentamisalasta toisen yrittäjän palveluksessa. Investoinnin tavoitteena on luoda kaksi uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Marko Koski, P. 040 774 3438

Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry:n yleishyödyllisessä investointihankkeessa hankitaan ajosimulaattori, joka madaltaa kynnystä kilpa-autoiluharrastuksen aloittamiseen ja parantaa kehittymismahdollisuuksia harrastuksen parissa. Samalla autourheilun hiilijalanjälki ja muu ympäristökuormitus pienenevät. Ajosimulaattori mahdollistaa harjoittelun ja kilpailemisen etänä muita vastaan e-urheilusarjojen tapaan. Suomalaisen autourheilun kattojärjestö AKK-Motorsport ry on myös suunnittelemassa ajosimulaattoreihin perustuvaa Suomen mestaruus -kilpailusarjaa.

YHTEYSHENKILÖ: Markus Käyrä, P. 050 3482 168

Punkagamers-nuorisoryhmän Nuoriso-Leader-hankkeessa parannetaan Punkalaitumen KaruSelli-nuorisotilan pelinurkkauksen pelillisyyttä virtual reality -lasein, rattiohjaimin ja oheistarvikkein. Laitteet ovat 9-18-vuotiaiden yhteisessä käytössä.

YHTEYSHENKILÖ: Oona Laakso, P. 050 517 2811

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 146 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 23 prosenttia. Kaudella 2014-22 on käynnistetty yhteensä 310 hanketta ja 14 Nuoriso-Leader-hanketta osana Luova Laakso -kehittämisstrategian toteuttamista. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee puoltojen perusteella Pirkanmaan ELY-keskus. Vuoden 2022 rahoituskehyksestä on jäljellä vielä kolmannes, ja seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään tiistaina 7.6. Tuohon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraha on perjantai 27.5. klo 12.

Uudessa kehittämisstrategiassa satsataan lapsiin ja nuoriin sekä biotalouteen

Leader Joutsenten reitin hallitus hyväksyi kokouksessaan myös luonnoksen uudeksi paikalliseksi kehittämisstrategiaksi kaudelle 2023-27. Strategia on nimensä mukaisesti ”Lasten ja nuorten, tuottajien ja yrittäjien sekä kylien ja korttelien paikallinen kehittämisstrategia”. Painopistealueita ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, biotalous, uusien työpaikkojen luominen sekä kylä- ja korttelitoiminta. Alueen paikallislehtien kanssa yhteistyössä toteutetun strategiakyselyn mukaan strategian tärkeimmiksi toimenpiteiksi koetaan yritysten kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen tähtäävät toimet, lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja tunnetaitokasvatuksen tukeminen, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, osaavan työvoiman saannin ja maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen sekä uusiutuvan energiatuotannon ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen. Uuden kehittämisstrategian mukaisten hankkeiden tukeminen voi näillä näkymin alkaa vuoden 2023 puolivälissä osana Suomen CAP-suunnitelman toteuttamista.

Strategiakyselyyn saatiin myös paljon avoimia vastauksia, kuinka Joutsenten reitin neljän kunnan aluetta tulisi jatkossa kehittää. Tässä pieni otos varsin myönteisistä ja tulevaisuudenuskoisista vastauksista:

”Tuki yksityishenkilöille heidän ottaessaan käyttöön esim. aurinkovoimaa.”

”Nuorten kesätyöllistäminen yhdistyksiin ja yrityksiin oppipoikasysteemillä.”

”Kokemäenjoen vesistön rehevöitymisen estäminen.”

”Ratikkayhteys Vammalaan.”

”Huittisiin maauimala tai jokin muu iso vetonaula millä saadaan turisteja.”

”Omavaraisuuden tukeminen.”

”Ikääntyvän väestön hyvinvointi.”

”Maahanmuuttajien tukeminen kotiutumaan alueelle.”

”Kyläteiden kunnostus etteivät haittaa yritys- ym. toimintaa”.

”Pori-Tampere-junaradan perusparannus.”

”Hyvien asioiden tiedostaminen. Vaikka tavoitteena on tietysti kehittää asioita, joskus voitaisiin keskittyä siihenkin, kuinka hyvin meillä asiat on. Tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen voi lisätä enemmän hyvinvointia kuin ainainen paremman tavoittelu.”