Sastamalan kaupungin Seudullinen kyläasiamies -hankkeessa laajennetaan Sastamalan 40 kylällä toteutettua kyläasiamiestoimintaa kattamaan myös Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kylät eli koko Joutsenten reitin toimialue. Alueella on noin 70 kylää. Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on kylien ja kuntakeskusten välisen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä maaseudun markkinointi. Toimenpiteitä ovat mm. erilaisten kylätilaisuuksien ja yhteistyötapahtumien järjestäminen, tontti- ja rakennuspörssin laatiminen sekä maaseutuyrittäjyysseminaarien järjestäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdistysosaamisen nostamiseen ja nuorten aktivointiin.

YHTEYSHENKILÖ: Katariina Pylsy, P. 0500 727 741

Punkalaitumen kunnan Keskustan elävöittämishankkeessa kunnostetaan aukio uuden kauppakeskuksen kupeeseen sekä aukiota vastapäätä oleva Punkalaitumenjoen ranta uudeksi rantabulevardiksi. Kunnan rooli Mauri Kunnaksen Koiramäen kotipitäjänä on keskeinen teema kaikessa toteutuksessa – aukiolle rakennetaan mm. Koiramäki-aiheinen
patsas, tapahtumalava, torikoju ja ilmoitustaulu. Rantabulevardin varrelle rakennetaan Koiramäen lasten leikkipaikka ja laituri, josta pääsee joelle virkistäytymään.

YHTEYSHENKILÖ: Oili Mölsä, P. 0400 379388

Punkalaitumen kunnan Keskustan kehittämishanke tukee Koiramäki-teemaista investointihanketta markkinointiviestinnän keinoin. Kunnan ilmettä ja imagoa uudistetaan sosiaalisen median, esitteiden, vierailujen ja tapahtumien kautta. Kohderyhmänä hankkeessa ovat kaikki kuntalaiset, yrittäjät ja mökkiläiset. Hanke huipentuu juhannuksena
2016 pidettävään suureen avajaistapahtumaan.

YHTEYSHENKILÖ:Oili Mölsä, P. 0400 379 388

Punkalaitumen kunnan Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hankkeessa laajennetaan punkalaitumelaisia maahanmuuttajien kotouttamiskäytäntöjä ja -työtä myös Huittisten, Hämeenkyrön ja Sastamalan kuntiin. Hankkeen tavoitteina on aktivoida kolmannen sektorin toimijoita mukaan kotouttamistyöhön ja edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

YHTEYSHENKILÖ: Maarit Tiittanen, P. 040 158 0644

Hämeenkyrön kunnan Eco-Art Hämeenkyrö –hanke tähtää kunnan vetovoimaisuuden vahvistamiseen edistämällä sen taide- ja luontopääomia. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sekä paikallisten että kansainvälisten taiteilijoiden teoksia julkisiin tiloihin. Kuntalaisia kutsutaan mukaan julkisten taideteosten suunnitteluun uusilla osallistavilla menetelmillä. Tärkein suunnittelukohde on rakenteilla oleva Hämeenkyrön koulu-, päiväkoti- ja monitoimikeskus, jonka
kansainvälisen tason visuaalinen taideteos on tavoitteena julkistaa hankkeen päätösjuhlassa elokuussa 2017.

YHTEYSHENKILÖ: Antero Alenius, P. 050 68 192

Huittisten Urheiluautoilijat ry:n hankkeessa
perusparannetaan Huittisten Kuninkaisissa sijaitseva moottorirata harrastajamäärien kasvun johdosta. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. radan asfaltointi, turvallisen johtotornin tekeminen, varikon laajennus ja katsomon parannus.
YHTEYSHENKILÖ: Ari-Pekka Saarinen, P. 0400 867 954

Hämeenkyröläisen Maaseudun Taiteellinen Teatteri ry:n hankkeessa laajennetaan Heiskan kesäteatterin katsomo 300-paikkaiseksi, katetaan se ja rakennetaan uusi katettu näyttämö.

YHTEYSHENKILÖ: Aune Hamadi, P. 040 4849 361

Hämeenkyröläisen Mahnalanselän-Kirkkojärven kalastusalueen hankkeessa Laitilansalmen vanhalle meijerin tontille rakennetaan laivalaituri ja kulkualueita parannetaan. Purimonsalmen vanha laivalaituri kunnostetaan ja kulkuyhteyksiä parannetaan.

YHTEYSHENKILÖ: Olli Laitila, P. 040 521 7446

Kiikan Jokisivulle Sastamalan Kiikan Jokisivun
Kyläyhdistys ry:n hankkeessa rakennetaan leikkivälineillä varustettu lasten leikkikenttä yhdistyksen
omistamalle Lauttapirtille Kokemäenjoen rantaan.

YHTEYSHENKILÖ: Leila Rantala, P. 040 548 6034

 Sastamalan Häijään koulupiirin asukasyhdistys ry:n hankkeessa rakennetaan veneilijöitä ja melojia palveleva uusi laituri Otamuksen virkistysalueelle Salmin kylään, Otamusjoen rantaan. 

YHTEYSHENKILÖ: Sirpa Lindroos, P. 040 5084
961

 Punkalaitumelaisen Liitsolan kalastuskunnan hankkeessa toteutetaan Punkalaitumen ja Sastamalan rajalla sijaitsevan Sammakkajärven vesikasvien leikkuu järven rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi.

YHTEYSHENKILÖ: Kalle Siuko, P. 050 3481 366

Huittislaisen Mattilan marjatilan kahdessa investointihankkeessa rakennetaan sekä
elintarviketuotanto- että maatilamatkailutiloja. Elintarviketiloissa valmistetaan hilloja, alkoholittomia
juomia ym. tilan tuotevalikoimaa laajentavia jalosteita. Maatilamatkailua laajennetaan neljällä
majoitushuoneella. Investoinnin avulla pyritään kasvattamaan tilan liikevaihtoa viidenneksellä ja luomaan
nykyisten 12 työpaikan lisäksi kolme uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Tarja Matomäki, P. 040 755 2850

Huittisissa toimivan MYH Horses Oy:n hankkeessa rakennetaan maneesi, jonka myötä yrityksestä muodostuu täyden palvelun ratsastus- ja valmennuskeskus. Investoinnilla
haetaan 50 prosentin kasvua liikevaihtoon ja yhtä uutta työpaikkaa kolmen olemassa olevan lisäksi.

YHTEYSHENKILÖ: Maija Yli-Huhtala, P. 050 566 1786

Huittislaisen Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy:n toimitilalaajennuksella tavoitellaan 13 prosentin kasvua liikevaihtoon. Samalla viisi henkeä työllistävään yritykseen syntyy kaksi uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Juha-Pekka Mäkelä, P. 0400 699 484

Laitehuolto Jalonen tmi: Korjaamohallin rakentaminen Huittisten Vampulassa toimivan Laitehuolto Jalonen tmi:n investointihankkeessa rakennetaan korjaamohalli maatalouden koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huoltotöihin. Nuoren yrittäjän investoinnin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 40 prosenttia ja samalla luoda yksi uusi työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Niko Jalonen, P. 040 7168 133

 Punkalaitumelaisen Pungalot tmi:n hankkeessa rakennetaan Porttikallion liikuntakeskuksen ja Pungalot-mökkikylän yhteyteen ryhmäsauna. Saunarakennus palvelee myös kokoustilana. Investoinnin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 30 prosenttia ja synnyttää yksi uusi kausityöpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Sakari Pärssinen, P. 050 557 5675

Sastamalan Illossa toimivan Eevee Oy:n
kokeiluhankkeessa kehitetään uusi huoltokonsepti Grundfors-pumppuihin. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja tuplata työpaikat kolmeen.

YHTEYSHENKILÖ:Elmer Vuokko, P. 0400 486 289

Punkalaitumen kunnan Bioenergiapotentiaalista käytännön toteutukseen -hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksen perustamisen edellytykset Punkalaitumelle. Biokaasulaitos ja sen yhteyteen toteutettava mädätysjäännöksen kuivaaminen on tutkimuksissa osoittautunut järkeväksi toimintamalliksi, jota tulee voida jatkojalostaa. Hanke on tarvelähtöinen, sillä paikallisilla maatiloilla on tuotannon kasvaessa tullut tarve löytää lietelannalle hyödyllistä ja ravinnetehokasta käyttöä. Nykyiset pelloille levitettävän eläinten lannan kuljetuskustannukset, työhön käytettävä aika ja rahallinen panostus, sekä lainsäädännön aiheuttamat muutokset ovat ohjanneet alueen yrittäjät miettimään eläinperäiselle lietelannalle tehokasta ja ravinnetaseeltaan parempaa käyttöä. Selvityksen tulokset ovat kaikkien biokaasulaitosinvestoinnista kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä muillakin paikkakunnilla kuin Punkalaitumella.

YHTEYSHENKILÖ: Oili Mölsä, P. 0400 379 388

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Ellivuoren alueen investointihankkeessa toteutetaan Sastamalan Ellivuoren matkailualueella venelaiturin, uimaranta-alueen ja rannan läheisyydessä olevan esiintymisalueen kunnostamisinvestointi. Hankkeen avulla kehitetään alueen palvelutarjontaa ja lisätään Ellivuoren vetovoimaa matkailu- ja vapaa- ajan keskuksena.

YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Herra Hakkaraisen talon kehittämishankkeessa laaditaan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma Mauri Kunnaksen tuotantoon perustuvalle Herra Hakkaraisen -talo matkailukohteelle. Suunnitelma koskee koko kohteen käytössä olevaa maa-aluetta sekä alueella olevia rakennuksia.

YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Hämeenkyrön kunnan investointihankkeessa kunnostetaan Kyröskosken teollisen historian ytimeen sijoittuva Koskilinna yhteisölliseksi toimintakeskukseksi. Hankkeen tavoitteena on elävöittää vajaakäyttöinen arvokiinteistö, lisätä erityisryhmien sosiaalista osallisuutta ja tarjota kolmannen sektorin toimijoille uusi toimintaympäristö.

YHTEYSHENKILÖ: Taro Malinen, P. 050 402 4210

F. E. Sillanpään seura ry:n kehittämishankkeessa valmistellaan valtakunnallisesti merkittävä Sillanpää-ooppera esitettäväksi osana Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia vuonna 2017. Oopperan ensi-ilta on juhlavuoden kesällä Myllykolun kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Oopperan tavoitteena on tuoda esiin maamme ainoata Nobel-kirjailijaa F. E. Sillanpäätä sekä luoda elinvoimaa maaseudulle.

YHTEYSHENKILÖ: Panu Rajala, P. 0500 733 271

Hämeenkyrön Yrittäjät ry:n työhyvinvointihankkeessa keskitytään pienten, pääosin yksin- ja kaksinyrittäjien työssäjaksamiseen. Hankkeen tavoitteena on yrittäjien itsensä ja yrityksen kehittäminen, kouluttaminen ja verkottaminen, joiden ansiosta yrittäjillä on valmius kokonaisvaltaiseen elämäntaparemonttiin. Hankkeessa järjestetään kurssitusta, perustetaan vertaistukiryhmiä ja edistetään sukupolvenvaihdoksia.

YHTEYSHENKILÖ: Ilkka Häkli, P. 0400 732 857

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n Hulluna Humppaa on tanssikasvatuksellinen hanke, joka tutustuttaa yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria suomalaiseen lavatanssikulttuuriin. Hanke sisältää alueen kouluissa toteutettavan opetuspaketin sekä tiiviin opetusjakson päätteeksi järjestettävän lavatanssitapahtuman. Erilaiset musiikkimaut huomioon ottavan hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Joutsenten reitin toimialueen yläaste-, lukio- ja ammattikouluikäiset
nuoret, yhteensä lähes 4 000 henkeä.

YHTEYSHENKILÖ: Liisa Kontturi-Paasikko, P. 050 443 1011

Uotsolan Asukasyhdistys ry:n investointihankkeessa kunnostetaan Mouhijärven nykyinen hiekkapohjainen tori vetovoimaiseksi tapahtumapaikaksi. Torialue asfaltoidaan, valaistaan ja sinne tuodaan maalaistenpenkkejä. Tori sijaitsee keskeisellä paikalla ja sen kunnostaminen on kärkihanke Uotsolan elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.

YHTEYSHENKILÖ: Asko Nyrokorpi, P. 0400 834 233

Hämeenkyröläisen Heiska ry:n investointihankkeen tavoitteena on korjata ja osin uudisrakentaa kylätoiminta- ja kulttuurikeskus Heiskan rakennuskantaa. Toimenpiteinä ovat pakarirakennuksen vuotavan huopakatteen uusiminen, paloviranomaisten edellyttämät päätalon hormien ja tulisijojen korjaukset, Heiska-salin korjaukset talvikäyttöön sopivaksi sekä verstasalueen työtilojen katon ja ulkovuorin uusiminen.

YHTEYSHENKILÖ: Raija Mäensivu, P. 050 351 8384

Sastamalan Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistys ry:n kehittämishankkeessa suunnitellaan aiemmin toteutetun järven tilan kartoitushankkeen pohjalta rehevöityvän vesistön kunnostustoimenpiteet. Aiemmin puhtaan, kirkasvetisen ja kalarikkaan järven ranta-alueella on yhteensä 122 kiinteistöä ja julkisia virkistysalueita. Kunnostussuunnitelman tavoitteena on fosforipäästöjen vähentäminen kymmenellä prosentilla. Suunnitelmaan voi sisältyä vesikasvien niittoa, pohjan perkausta, hoitokalastusta nuottaamalla, laskeutusaltaiden rakentamista ja järven vedenpinnan säätelyä.

YHTEYSHENKILÖ: Ulla Makkonen, P. 050 336 6992

Huittisten Huhtamon Vapaaehtoinen Palokunta ry:n hankkeessa uusitaan vanhan paloaseman katto ja kunnostetaan julkisivua. Komea paloasemarakennus palvelee kyläläisiä kokous- ja koulutustilana.

YHTEYSHENKILÖ: Toivo Immonen, P. 040 839 1198

Sastamalassa toimivan AqvaComp Oy:n hankkeen tavoitteena on selvittää tarvittavat kone- ja laiteinvestoinnit pilottimittakaavan sellukuitukomposiittilinjan rakentamiseksi Vammalaan. Yhtiö kaupallistaa Elastopoli Oy:n puu-muovikomposiittien kehitystyötä, ja sen materiaaleja on tuotekehityksessä mm. Samsungilla, LG:llä ja Volvolla. Tuotannon kehittämisellä uusi yhtiö tavoittelee kolmen miljoonan euron liikevaihtoa ja 12 uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Jari Haapanen, P. 044 5321 188

Punkalaitumelaisen Tiukan Broiler Oy:n hankkeessa laajennetaan liiketoimintaa perinteisen maatalouden ulkopuolelle monikäyttöajoneuvon kehitystyöllä. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Kiinassa ja Turkissa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja luoda neljä uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Petri Tiukka, P. 0500 786 277

Sastamalan Karkussa toimivan Golfpassi Oy:n investointihankkeessa luodaan golfmatkailuun erikoistuneelle yritykselle online varausjärjestelmä. Tavoitteena on lisätä yrityksen liikevaihtoa neljänneksellä ja synnyttää yksi uusi työpaikka nykyisen neljän
lisäksi.

YHTEYSHENKILÖ: Juha Passi, P. 0400 634 130

Sastamalan Häijäässä sijaitsevanmKoiviston Kestikievarin investointihankkeessa laajennetaan maatilamatkailu- ja juhlapalveluyrityksen palveluita toimitiloja parantamalla. Yritys toimii vanhassa maatilan talouskeskuksessa, jota on vähitellen kunnostettu juhlapalvelun, leirien ja muiden matkailupalvelujen tarpeisiin sopivaksi. Nyt tehtävällä porakaivoinvestoinnilla ja majoitustilojen laajennuksella tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja yhtä uutta puolipäiväistä työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Juha Kujanpää, P. 044 520 7077

Huittislaisen Sari Pihlavan investointihankkeessa perustetaan Huittisten Räikänmaalle eläinhoitola. Hoitoon otetaan koiria, kissoja ja muita pieneläimiä. Hoitola järjestää myös koirien koulutusta ja trimmausta.

YHTEYSHENKILÖ: Sari Pihlava, P. 045 672 1278

Huittisten kaupungin Elävä Huittinen –hankkeessa parannetaan Huittisten vetovoimaa sekä asuinpaikkana että yritystoiminnan harjoittamisen kannalta. Suomen
aluerakenne on nopeassa muutoksessa, jossa maaseutumaiset kuntakeskukset ja seutukaupungit kilpailevat isojen kaupunkien kanssa. Vain joka kolmas kunta ja seutu on kasvu-uralla. Laaja verkostohanke etsii uusia avauksia yhteistyön ja kumppanuuden sekä kaupungin kilpailukyvyn lisäämiseen. Keinoina ovat mm. imagotyö, digitalisaatio, kaupunkikeskustan kehittäminen, kylätoiminnan uudistaminen, kokeilevat kulttuuritoteutukset ja uudenlaiset sopimusmallit kaupungin, yrittäjien ja yhdistysten kesken.

YHTEYSHENKILÖ: P. 044 560 4203

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n selvityshankkeessa kartoitetaan Joutsenten reitin alueen yritysten vienti- ja tuontiyhteistyön mahdollisuuksia Koillis-Kiinan alueella. Kiina kuuluu maihin, jonka kanssa romahtanutta Venäjän vientiä voitaisiin korvata. Sastamalan seudun toimijat ovat jo alustavasti rakentaneet yhteistyötä Koillis-Kiinan julkisen sektorin ja yrityselämän kanssa.

YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kehittämishankkeessa luodaan Sastamalan Viljanitti-viljelijärenkaissa tuotetulle korkealaatuiselle viljalle oma tarina ja brändi, joka tunnetaan ja tunnistetaan eri asiakassegmenteissä ja sosiaalisessa mediassa. ”Sastaviljalle” tavoitellaan uusia kansainvälisiä markkinoita etenkin Ruotsista ja Englannista. Sastamalassa viljellystä kaurasta valmistetun leivän paranteen, kolloidisen kaurajauhon, tuotetestaukset tehdään paikallisessa leipomossa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat MTK Vammala ja MTK Kiikoinen. Viljanitti-viljelijärenkaissa on mukana viitisenkymmentä alueen maatilaa.

YHTEYSHENKILÖ: Veli Hietaniemi, P. 040 539 2266

Vammalan Lentopallo ry:n Hyvinvointia lentopallosta –hankkeessa on tavoitteena lisätä 4-19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan määrää koko Joutsenten reitin toimialueella. Tavoitteena on myös löytää menetelmiä, jotka inspiroivat lasten vanhempia ja koko perhettä aktiiviseen elämäntyyliin. Samalla parannetaan Joutsenten reitin alueen juniorilentopallon alueellista vaikuttavuutta, aktivoidaan aikuisia vapaaehtoistoimijoita lajin pariin ja parannetaan valmennuksen laatua.

YHTEYSHENKILÖ: Teemu Tolonen , P. 0503450792

Romulan Taiteellinen Teatteriyhdistys ry:n Kiikasa-hankkeessa etsitään ja vahvistetaan kiikkalaista identiteettiä yhteisöteatterin keinoin. Shakespearen Myrsky-esityksen teemojen kautta lisätään paikallisten ihmisten, yhteisöjen ja instituutioiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta kuntarakenteen myllerryksessä.

YHTEYSHENKILÖ: Kati Juurikka, P. 046 600 4671

Punkalaitumelaisen HR-Heikkilä Ky:n yritysinvestoinnilla tähdätään korkealaatuisen ajosimulaatiolaitteiston kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Laitteisto soveltuu sekä harrastajille että vaativaan kilpa-ajajien harjoittelukäyttöön.

YHTEYSHENKILÖ: Heikki Heikkilä, P. 040 767 5533

Sastamalan Kiikoisissa toimiva Kii-Kone Oy investoi uuteen korjaamohalliin Kiikoisten ABC:n viereen. Investoinnin tavoitteena on kolminkertaistaa kolme vuotta toimineen yrityksen liikevaihto. Samalla yritykseen syntyisi kolme uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Tuomas Lähdekorpi, P. 0400 010 594

Sastamalan Vammalassa toimivan Epsira Oy:n investoinnissa muutetaan EPS-tuotetehtaan lay-out tehokkaammaksi ja ergonomisemmaksi uuden rullaradan avulla. Hanke parantaa tehtaan valmistuskapasiteettia, kilpailukykyä ja henkilöstön työoloja.

YHTEYSHENKILÖ: Petri Vesa, P.040 567 0317

Huittislainen Sakari Tuomola rakentaa musiikin opetus- ja äänitystilan Sammussa sijaitsevaan vanhaan sikalaan. Nuoren ammattikitaristin ensisijaisena tavoitteena on oman itsensä työllistäminen.

YHTEYSHENKILÖ: Sakari Tuomola, P. 040 561 9973

Huittislainen Tero Hosike investoi tilapuodin rakentamiseen Huhtamossa sijaitsevalla pihvivasikka- ja jalostuseläintilallaan. Lihatuotteiden suoramyyntiä on tilalla tehty ennenkin, mutta nyt sen volyymiä ja tuotevalikoimaa halutaan kasvattaa. Hosikkeen toisessa hankkeessa investoidaan maatilamatkailuun rakentamalla 15-18 petipaikkaa maatilan pihapiirin aittarakennukseen. Investointien tavoitteena on nostaa tilan liikevaihtoa neljänneksellä ja luoda yksi uusi työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Tero Hosike, P. 040 722 4914

Sastamalan Roismalassa toimivan MESALgroup Oy:n kokeilutuki kohdistuu työkoneen kauhan annostelulaitteen kehittämiseen. Laite helpottaa esimerkiksi rehun, viljan, pelletin ja muun irtotavaran käsittelyä ja jakelua.

YHTEYSHENKILÖ: Tapani Nurmi, P. 050 594 4789

Pekka Kangasniemi Sastamalan Lantulasta investoi uuteen pyörösahaan. Rahtisahaus traktorilla liikuteltavalla kenttäsahalla muodostaa pääosan yrityksen liikevaihdosta. Uusi saha tarjoaa entistä paremman työergonomian ja nopeuttaa sahausprosessia.

YHTEYSHENKILÖ: Pekka Kangasniemi, P. 0400 441 676

Satafood kehittämisyhdistyksen
Luontomatkailu ja lähiruoka –esiselvityksessä rakennetaan yrittäjälähtöinen kansainvälinen
kehittämishanke luontomatkailu- ja lähiruokayrittäjyyden edistämiseksi Satakunnassa. Hanke perustuu viime rahoituskauden lähiruokayhteistyöhön neljän EU-maan kanssa ja sen tavoitteena on tunnistaa ja siirtää parhaita käytäntöjä maiden välillä. Toteutuakseen hanke vaatii vähintään yhden toisen Satakunnan Leader-ryhmän hyväksynnän.

YHTEYSHENKILÖ: Jari Lehmusvaara, P. 050 556 6519

Jumesniemen seudun kyläyhdistys ry:n investointihankkeessa parannetaan yhdistyksen omistukseen päätyneen koulun ja ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen turvallisuutta valaistuksella sekä aitaamalla pienten lasten leikkialue.

YHTEYSHENKILÖ: Jaana Kärkimaa, P. 040 595 9071

Sastamalan Kärppälässä toimiva Pirkanmaan
Alumiinirakenne Ky investoi uuteen CNC-työstökeskukseen. Konehankinta nopeuttaa ja luo joustavuutta alumiiniprofiilin työstämiseen. Hankinnan tavoittena on lisätä liikevaihtoa kolmanneksella ja luoda yksi uusi työpaikka nykyisten kolmen lisäksi.

 Sastamalan Kiikoisissa toimivan Tmi Kaiho-putiikin kokeiluhankkeessa suunnitellaan pellavaan perustuva vaatemallisto täydentämään yrityksen pellavatuotesarjaa. Nuoren naisyrittäjän tavoitteena on oman itsensä työllistäminen ja kolmantena vuonna ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen.

YHTEYSHENKILÖ: Suvi Holmström, P. 040 913 5075

 Hämeenkyrön Kyröskoskella suhaavan laulavan taksikuskin Jarmo Kangasmäen investointihankkeessa hankintalistalla ovat sähkökitara sekä ääni- ja valolaitteet. Niiden avulla ViihdeKangasmäki tmi pystyy palvelemaan entistä vaativampia asiakkaita ja yleisöjä, esim. kesäteattereita ja muita tapahtumatuottajia. Investointi tähtää yritystoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja liikevaihdon tuplaamiseen.

YHTEYSHENKILÖ: Jarmo Kangasmäki, P. 050 5186 157

Hämeenkyrön Yrityspalvelu Oy:n Hämeenkyrön matkailun kehittämishankkeessa tehdään mobiili- ja virtuaaliopasteet Hämeenkyrön tunnetuimpiin yleishyödyllisiin matkailukohteisiin (Yltä ja alta –ympäristötaideteos, Sarkkilanjärven lintutorni, Kyröskoski, Mannanmäen näkötorni ja Myllykolun kesäteatteri). Opasteilla helpotetaan omatoimimatkailijoiden tutustumista kohteisiin. Samalla parannetaan matkaoppaiden tietotaitoa kohteista ja parannetaan kohteiden esteetöntä saavutettavuutta.

YHTEYSHENKILÖ: Tiina Laakkonen, P. 050 3100 331

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n Osallisuus ja tuki -hankkeessa rakennetaan tukimalli niille Joutsenten reitin alueen nuorille, joilla on toistuvia vaikeuksia kiinnittyä koulutukseen, työelämään ja olemassa oleviin julkisiin palveluihin. Suurella
joukolla tällä hetkellä palveluiden piiristä putoavista nuorista on neuropsykiatrisia diagnooseja tai piirteitä, joihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kehitettävässä tukimallissa. Hankkeen taustalla on nuorisotyöttömyyden kasvu Joutsenten reitin kunnissa.

YHTEYSHENKILÖ: Ari Tiensuu, P. 040 582 2152

Alueiden välisessä Pyhäjärviseudun aikuisopiston Yrittäjyysenergiaa-hankkeessa tarjotaan 15-19-vuotiaille nuorille innostava, yrittäjyyteen perehdyttävä ja kannustava tietopaketti Huittisissa ja Säkylässä. Kahdeksasta kokoontumiskerrasta tulevan talven aikana koostuvassa paketissa käsitellään esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekoa, viestintää ja markkinointia, erilaisia yritysmuotoja, verotusta ja kannattavuutta mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun johdolla. Kokoontumisten sisältö ja aikataulut on suunniteltu niin, että hankkeeseen voivat osallistua myös työttömät nuoret.

YHTEYSHENKILÖ: Päivi Åberg, P. 044 5171 023 / Mikko Lehtonen, P. 050 5694 894

Punkalaitumen Metsästysseura ry:n toimintakeskuksen perusparannushankkeessa tehdään keittiö-, sauna-, pesuhuone- ja wc-tilaremontti seuran v. 1982 valmistuneelle majalle. Investoinnin tavoitteena on lisätä ja parantaa majan käytettävyyttä seuran laajan yhteistyöverkoston keskuudessa. Verkoston muodostavat mm. kunnan matkailuyrittäjät, koirayhdistykset, urheiluseurat, seurakunta sekä kunnan koulu- ja vapaa-aikatoimi. Maja
on suosittu nuorten juhla-, leiri- ja kurssipaikkana.

YHTEYSHENKILÖ: Markku Takku, P. 0500 478 272

Huittislaisen Vakkilan Pienviljelijäyhdistys ry:n investointihankkeessa parannetaan Mäntyrinteen kylätalon energiatehokkuutta ja peruskorjataan sen lattiarakenteet. Investointi turvaa ja parantaa kylätalon palvelutarjontaa, johon nykyisellään kuuluu mm. kudontapiiri, jumppapiiri ja yhdistyksen oma kerho- ja virkistystoiminta.

YHTEYSHENKILÖ: Paavo Törmälä, P. 044 565 6300

Hämeenkyrön Mahnalassa sijaitsevan Vet-Praxis Oy:n yritystukihankkeessa kunnan ainut pieneläinklinikka investoi ultraäänilaitteeseen. Laite mahdollistaa mm. koirien entistä
tarkemman tiineyden toteamisen ja raskaudenaikaisen tarkkailun sekä sisäelintautien diagnosoinnin. Hiljakkoin sukupolvenvaihdoksen tehneen yrityksen tavoitteena on 50 prosentin liikevaihdon kasvu vuoteen 2020 mennessä ja yksi uusi työpaikka kahden nykyisen lisäksi.

YHTEYSHENKILÖ: Sofia Parisalu, P. 0400 854 343

 Sastamalan kaupungin Osallisuus ja työ -hankkeessa etsitään ja kokeillaan keinoja helpottamaan kasvavan nuorisotyöttömyyden haasteita. Samalla vastataan kuntien muuttuvaan rooliin työllisyyden edistämisessä. Nuorisotyöttömyyden kasvun taittuminen edellyttää yhteistyötä elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja palveluohjausta tekevien tahojen välillä. Hankkeen
kohderyhmänä ovat Joutsenten reitin kunnissa asuvat sadat työttömät nuoret, joille etsitään
työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta tukevaa toimintaa kotiseudulta. Hankkeen avulla kehitetään uusia, innovatiivisia kokeiluja työllisyyden hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen.

YHTEYSHENKILÖ:
Tiina Leppäniemi, P. 040 668 3961

Sastamalan kaupungin nuorisotoimen Meidän Leffa! -hankkeen tarkoituksena on tehdä Joutsenten reitin kunnissa nuorten omat 20 minuutinlyhytelokuvat, joiden teemana on ”Mun Suomi”. Elokuvat valmistuvat keväällä 2017, kun vietämme Suomen 100-vuotisjuhlaa. Hankkeessa tarjotaan nuorille mahdollisuus tehdä lyhytelokuva alusta loppuun pätevien ohjaajien tuella ja opastuksella. Hankkeella on sparraajana ja yhteistyökumppanina vastaavanlainen nuorisohanke Saksasta.

YHTEYSHENKILÖ: Kirsti Köykkä, P. 050 520 4218

 Vammalan Yrittäjät ry:n Energiaa Yrittäjyyteen – verkostohankkeessa parannetaan Sastamalan alueen viiden yrittäjäyhdistyksen (Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi, Vammala ja Äetsä) yhteistyötä ja alueen 2 200 yrittäjän työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on kehittää yrittäjien ajanhallinta- ja markkinointitaitoja mm. sosiaalisen median ja muiden digitalisaation uusien työkalujen kautta. Sosiaalisen verkostoitumisen ja liikuntaharrastuksiin kannustamisen avulla pyritään parantamaan yrittäjien henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

YHTEYSHENKILÖ: Tapani Matintalo, P. 050 342 4900

 Lauttakylän Luja ry:n investointihankkeessa rakennetaan Huittisten ensimmäinen tekonurmikenttä Pellonpuiston alueelle. Jalkapallon lisenssipelaajien määrä on lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut Huittisissa, ja harjoitusolosuhteet vaativat parannusta. Peruskouluikäisten liikuttajana Lujan jalkapallojaosto on suurin seuratoimija paikkakunnalla, ja tavoitteena on 400 lisenssipelaajan rajan ylittäminen kuluvana vuonna. Tekonurmikenttä parantaa jalkapallon harjoitteluolosuhteita merkittävästi, sillä kentällä pystytään pelaamaan ympärivuotisesti (pakkasraja -15C).

YHTYEYSHENKILÖ: Mikko Ojapelto, P. 040 770 9010

 Lantulan seudun kyläyhdistys ry:n investointihankkeessa rakennetaan pyörillä kulkeva kesäkioski palvelemaan oman kylän ja lähiseudun asukkaita ja matkailijoita. Kioski tarjoaa kesätyöpaikan 2-4:lle kylän nuorelle tulevina kesinä. Liikutettavuutensa vuoksi kioskia voidaan hyödyntää myös kyläyhdistyksen eri tapahtumissa kuten hiihtokilpailuissa, kesäjuhlilla ja Rompetorilla.

YHTEYSHENKILÖ: Leena Virri-Hanhijärvi, P. 050 3666 953

Vammalassa toimivan Cleaner Future Oy:n kokeiluhankkeessa tehdään aurinkovoimalakonseptin markkinaselvitykset Nigeriaan, Chileen, Meksikoon ja Brasiliaan. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja saattaa myyntivalmiuteen aurinkosähköjärjestelmä, joka sähköverkkoon kuulumattomilla alueilla vähentää dieselgeneraattorien käyttötarvetta ja päästöjä ympäristöön. Hankkeen tavoitteena on luoda kolme uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Joni Lepistö, P. 040 5569 468

Huittisissa toimiva Sauli Turkko hankkii perustettavan osakeyhtiön lukuun kuivajääpuhdistuslaitteiston. Hiilidioksidijäähän (dry ice) perustuva puhdistustekniikka on uusi palvelu lounaisessa Suomessa, ja sen asiakkaiksi soveltuvat mm. autoteollisuus, prosessiteollisuus, elintarviketeollisuus, ravintolat, julkinen liikenne jne. Hankkeen tavoitteena on synnyttää kaksi uutta työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Sauli Turkko, P. 040 8277 586

Sastamalan Houhajärvellä asuvan 27-vuotiaan Eero Apiaisen investoinnissa hankitaan design-valaisimien suunnitteluun ja kokoonpanoon tarvittavat koneet ja laitteet perustettavan yhtiön lukuun. Joutsen-, Flamingo- ja Tukaani-valaisintuoteperheellä yrittäjän tavoitteena on alkuvaiheessa työllistää itsensä.

YHTEYSHENKILÖ: Eero Apiainen, P. 044 0556 683

30-vuotias kultasepänalan artesaani Niina Kalliokoski/Verstas Inkeri tmi investoi oman verstastilan rakentamiseen Hämeenkyrön Lavajärvellä. Yritykset tuotteita ovat käsin valmistetut kastelahjat, kihla- ja vihkisormukset sekä uniikkikorut. Yrittäjän tavoitteena on alkuvaiheessa työllistää itsensä.

YHTEYSHENKILÖ: Niina Kalliokoski, P. 040 8337 051

Scroll to Top