Hankkeessa tiedottamisesta uusia ohjeita

Maaseutuohjelman julisteet ja kyltit
Komissio on muuttanut asetusta 808/2014 (liite III) siten, että tuensaajien tiedotusvelvollisuus lievenee. MMM on tehnyt oheisen päätöksen, jolla otetaan käyttöön kaikki komission mahdollistamat lievennykset (ks. oheinen päätös).

Komissio edellyttää tuensaajilta julisteiden ja/tai kylttien käyttöä tiettyjen julkisen tuen euromäärien täyttyessä. Käytännössä nyt tehty muutos tarkoittaa sitä, että julistetta edellyttänyt 10 000 euron raja nousee 50 000 euroon ja lähtökohtaisesti edellytetään julistetta toimen toteuttamisen aikana, ei kylttiä (kylttiäkin saa käyttää, jos se on hankkeen kannalta tarkoituksenmukaista). Eli tuensaajan tulee kiinnittää toimen toteuttamisen ajaksi A3-kokoinen juliste, jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa. Vaatimusta julisteesta tai kyltistä ei sovelleta sellaisiin toimiin, jotka eivät johda investointiin, jos julisteen (tai kyltin) sopivaa sijoituspaikkaa ei rahoitetun toimen luonteen vuoksi ole mahdollista määrittää.

Yli 500 000 euron julkisen tuen saaneissa toimissa, jotka käsittävät fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen, tulee edelleen olla pysyvä kyltti. Näihin kohteisiin ei tarvitse erikseen toteutusajaksi kiinnittää julistetta vaan kylttiä voi käyttää jo toteutusaikana.

Muutos on voimassa heti ja koskee kaikkia ohjelmakauden hankkeita, myös aiemmin käynnistyneitä. Hyrrän päätöstulosteisiin muutos tulee kesäkuun alun päivityksessä.

Muutos on päivitetty viestintäohjeeseen:
LInkki ohjeisiin