Vammalan kaupunki: Seutukunnallinen nuorisokoordinaattori

Vammalan kaupungin Seutukunnallinen nuorisokoordinaattori -hankkeessa lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia kehittämällä kunnallisen nuorisotoimen toimintatapoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat Vammalan seudun sekä Lavian ja Kiikoisten lapset ja nuoret sekä koulujen ja nuorisojärjestöjen aikuistoimijat. Tavoitteena on luoda yhteinen seudullinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sekä toimenpideohjelma lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnasta. Hankkeella lisätään osallisuusmahdollisuuksia sekä koulussa että vapaa-ajalla (esim. oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoiminta) ja aktivoidaan kolmannen sektorin toimintaa.
YHTEYSHENKILÖ: Maija Koivu, P. 03 5213 4448