Vammalan-Huittisten seudun mielenterveysseura ry: Selvitys vapaaehtoistyön terpeesta

Vammalan-Huittisten seudun mielenterveysseura ry:n hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistyön kysyntä ja tarjonta Joutsenten reitin toimialueella. Tavallisesti järjestöjen tekemällä vapaaehtoistyöllä on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus, joka täydentää julkisen sektorin palveluaukkoja. Esimerkiksi lapsiperheille järjestetään varamummu- ja varapappatoimintaa, vanhuksille ulkoilutusapua ja keskusteluseuraa sekä mielenterveyskuntoutujille tukihenkilöitä ja ystävävierailuja. Toimialueella tehtävästä vapaaehtoistyöstä, sen laajuudesta ja laadusta ei ole käytettävissä koottua tietoa. Myöskään vapaaehtoistyön kysynnän laajuudesta ja kohtaamisesta ei ole käytettävissä tietoja. Valtuustoaloitteena esitetyn selvitystyön pohjalta luodaan vapaaehtoistoiminnan koordinaatiojärjestelmä: toimijoiden rekisteri, koulutus ja ohjaus sekä vapaaehtoistyön välitys.
YHTEYSHENKILÖ: Eeva Suonpää, P. 03-5120500