Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry: Maahanmuuttajat maaseudun vahvuutena -esiselvitys

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n Maahanmuuttajat maaseudun vahvuutena -esiselvityksessä kartoitetaan Länsi-Suomen maaseutualueiden maahanmuuttajaväestöä ja sen kotoutumiskokemuksia. Alueiden väliseen hankkeeseen osallistuu Joutsenten reitin lisäksi viidestä kymmeneen maaseutualuetta Varsinais-Suomesta Pohjanmaalle. Tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien sopeutumista maaseudulle ja saada lisää tietoa heidän palvelutarpeistaan. Esiselvityksellä valmistellaan myös EU-tason verkostohanketta eri jäsenmaiden ja maaseutualueiden välisten hyvien kotouttamiskäytäntöjen siirtämiseksi.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Mattila, P. 050 4433 878