Tampereen kesäyliopistoyhdistys: INTEGRATION NET

Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen kehittämishankkeessa etsitään kansainvälisesti hyviä käytäntöjä maaseudun maahanmuuttajien kotouttamiseen kolmella länsisuomalaisella maaseutualueella tehdyn selvityksen pohjalta. Hankkeen kohdemaita ovat erityisesti Ruotsi, Saksa ja Itävalta. Tulokset kootaan julkaisuksi. Hankkeen käynnistyminen edellyttää vielä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n ja Aisapari ry:n puoltavaa lausuntoa.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Mattila, P. 050 4433 878