Suomen Broileryhdistys- Finlands Broilerförening r.y.: Suomalainen broilertuotanto 1959-2009

Suomalainen broilertuotanto 1959-2009 -hankkeen tarkoitus on selvittää suomalaisen broilertuotannon kehitys sen alkuvaiheista nykypäivään: tuotantotekniikan muutokset, tuotannon ja tuottajien määrän kehitys, eläinaineksen kehitys, yhteiskunnallisten ja maatalouspoliittisten muutosten vaikutukset. Tarkoituksena on julkaista aiheesta kuvitettu kirja sekä järjestää Suomen maatalousmuseoon Sarkaan juhlanäyttely vuonna 2009, jolloin broilertuotannon aloittamisesta Suomessa tulee kuluneeksi 50 vuotta. Näyttely rakennettaisiin alusta alkaen siirtonäyttelyksi, jolloin se voitaisiin helposti rakentaa myöhemmin eri paikkakunnille ja esim. yritysten toimitiloihin. Tavoitteena on vahvistaa kuluttajien luottamusta suomalaiseen broilerin tuotantotapaan ja broilerinlihaan sekä lujittaa tuottajien ja muiden alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja yhteishenkeä. Hankkeen avulla aktivoidaan eri alueilla toimivat broilertuottajat ja muut alasta kiinostuneet tahot keräämään ja selvittämään alueensa broilertuotannon kehitysvaiheista tietävien henkilöiden yhteystietoja, esineistöä ja muuta kiinostavaa materiaalia. Hankkeeseen palkataan myös ammattotaitoinen tutkija, jota avustaa ja ohjaa paikallisista tuottajista ja muita toimijoista koostuvia työryhmiä aineiston keruussa ja organisoi tiedon taltiointia. Aineisto kootaan kirjallisuudesta, maatiloilta, alan liikeyrityksistä ja keskeisiä henkilöitä haastattelemalla. Aineiston keruu on samalla prosessi, jonka aikana eri alueiden tuottajat oppivat tuntemaan toisensa ja luovat näin henkilökohtaisia verkostoja ammatilliseen tiedonvaihtoon sekä tutustuvat broilerkasvatuksessa aikaisemmin toimineisiin tuottajiin ja toimintatapojen taustoihin sekä syntyhistoriaan. Alkuvaiheiden tiedon kerääminen nimenomaan haastattelemalla mukana olleita henkilöitä nähdään tärkeäksi . Hanke on ns. alueiden välinen hanke, jota Joutsenten reitti ry on puoltanut. Hakemus on jätetty Kantri ry:lle.

YHTEYSHENKILÖ: Päivi Heikkilä P: 03-438 4737