Satafood Kehittämisyhdistys ry: Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn parantaminen

Satafood kehittämisyhdistys ry:n yksivuotisella hankkeella tehostetaan Joutsenten reitin haja-asutusalueen jätevesisuunnittelua aktiivisella tiedottamisella ja useiden kiinteistöjen yhteissuunnitelmilla. Tavoitteena on lisätä sekä haja-asutusalueen asukkaiden että kuntien jätevesiasioista vastaavien tahojen tietoa jätevesien käsittelyyn liittyvistä vaihtoehdoista. Haja-asutusalueen kiinteistöjen tulee vuoteen 2014 mennessä tehostaa jätevesien käsittelyjärjestelmät niin, että valtioneuvoston asetuksen vaatima puhdistustaso saavutetaan.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 02 620 6315