Sastamalan seurakunta: Maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin kehittämishanke

Maaseutuyrittäjien työhyvinvointihankkeessa tiivistetään seurakunnan ja maatalousyrittäjien yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Sastamalan maatalousyrittäjät. Hankkeen keskeisimpänä syynä on maatalouden nopea rakennemuutos. Monien tilojen taloudellinen tilanne on vaikea ja suuret investoinnit synnyttävät paineita. Useat tilat toimivat sosiaalisesti eristyksissä eikä tukiverkkoa juuri ole. Työmäärä on suuri ja mahdollisuudet vapaisiin ja lomiin ovat hyvin rajalliset. Hanke tarjoaa ammattitaitoisen kuuntelijan, joka on ulkopuolinen ja vaitiolovelvollinen suhteessa tilan asioihin. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä MTK:n paikallisyhdistysten, kyläyhdistysten, maatalouslomittajien, maaseutuviranomaisten ja työterveyshuollon kanssa.

YHTEYSHENKILÖ: Ari Paavilainen, P. 050 314 9001