Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy: Punkalaitumen kaupallisen keskustan kehittämisen esiselvitys

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n Punkalaitumen keskustan kehittämishankkeessa lisätään Punkalaitumen keskustaajaman vetovoimaa ja palveluita. Hankkeessa selvitetään keskusta-alueen liikekiinteistöjen käyttöasteet ja monipuolistetaan palveluita esimerkiksi tilojen yhteiskäyttöratkaisuin. Yksi selvityskohde on etätyöpisteen perustaminen keskustaajamaan. Yrittäjien lisäksi selvitystyöhön sitoutetaan alueen asukkaita ja yhteisöjä. Yhtenä lopputuotoksena syntyy esitys kuntakeskustan kehittämissuunnitelmaksi.
YHTEYSHENKILÖ: Mikko Nieminen, P. 040 589 0606