Sammaan seudun kyläseura ry: Sammaan kehittämishanke

Sammaan seudun kyläseura ry:n yleisessä kehittämishankkeessa pyritään turvaamaan kaukana Vammalan keskustasta sijaitsevan Sammaljoen kylän peruspalvelut ja houkuttelemaan uusia asukkaita kylälle. Vuoden pituisessa hankkeessa palkataan kyläsihteeri, jonka tehtäviin kyläseuran tuella kuuluu mm. Vammalan viimeisen kyläkaupan toiminnan edistäminen, lasten päivä- ja iltapäivähoitotarpeiden sekä vanhusten ateria-, hoiva- ja muiden palvelutarpeiden kartoittaminen, kylän nettisivujen toteuttaminen, kyläesitteen laadinta, kylän opasteiden ja ilmoitustaulujen kehittäminen, kyläsuunnitelman päivittäminen sekä yritystoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen ja edistäminen.

YHTEYSHENKILÖ: Minna Seppä-Murto, P. 040 533 3626