Salokunnan metsästysseura: Lahtivajan rakentaminen

Vammalan Salokunnan Metsästysseura ry:n investointihankkeessa parannetaan metsästysmaja-alueen käytettävyyttä ulkorakennuksen laajennusosalla. Laajennukseen sijoitetaan nylkyhuone, kylmiö, lihankäsittelytila ja sosiaalitila. Metsästysmajan lailla tilat ovat kaikkien salokuntalaisten ja naapurikylien asukkaiden ja yritysten käytettävissä. Investoinnin yhtenä tavoitteena on Salokunnan riistanhoitotyön ja metsästysharrastuksen tulevaisuuden turvaaminen ja siirtäminen nuoremmalle ikäpolvelle.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Airavaara, P. 0400 255 594