Punkalaitumen kunta:Maahanmuuttajat kylille -hanke:

Etsitään uusia keinoja maahanmuuttajien kotouttamiseksi maaseudulle. Hankkeen tavoitteena on mm. synnyttää maahanmuuttajien työpalvelu yhteistyössä seudun työnantajien kanssa sekä osallistaa kyläyhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat maahanmuuttajatyöhön. Punkalaitumella sijaitsee Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, jossa lasten ja nuorten osuus on suuri.
YHTEYSHENKILÖ: Tarja Hietalahti, P. 050-363 5888