Palvelukoti Grundell Oy: Vesisumutin-palojärjestelmä

Äetsäläisen Palvelukoti Grundell Oy:n laiteinvestointi tukee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmäkodin perustamista Keikyään. Tuki kohdistuu ryhmäkodin palontorjunnan vesisumutinjärjestelmään. Investoinnilla vaikutetaan yhden uuden työpaikan syntymiseen ja turvataan 2,5 työpaikkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Kirsti Grundell, P. 040 735 6664