Mouhijärven metsästysseura: Ampumarata

Mouhijärven metsästysseura ry:n investointihankkeessa perusparannetaan Hyyninkankaalla sijaitseva Paukkukorven ampumarata ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Hankkeessa mm. suunnitellaan ja toteutetaan luvan edellyttämät melusuojarakenteet ja ampumakatokset, käsitellään luotivallien saastunut maamassa ja rakennetaan uudet luotivallit sekä kunnostetaan parkkialue ympäristövaatimusten mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on ympäristöasioiden lisäksi kaikille kuntalaisille avoimen metsästysharrastuksen ja ampumaurheilun kehittäminen ja erityisesti nuorten kannustaminen toiminnan piiriin.
YHTEYSHENKILÖ: Pertti Vartia, P. 0500 333 612