Metsästysseura Ilo ry:Vuokramaat kartalle

Huittislaisen Metsästysseura Ilo ry:n Vuokramaat kartalle -hankkeessa siirretään seuran metsästysmaiden kartta-aineistot helposti päivitettävään digitaaliseen muotoon yhdistyksen kotisivuille. Eri metsästystarkoituksiin vuokratut maat kuten myös rauhoitetut alueet näkyvät kartalla eri väreillä. Kohderyhmänä ovat jäsenet ja yhteistyökumppanit. Nuorten ja uusien jäsenten on helpompi aloittaa metsästysharrastus, kun maa-alueet ovat helposti tarkasteltavissa internetissä. Kartta-aineistosta on myös riistan- ja metsänhoidollista hyötyä.  
YHTEYSHENKILÖ: Helena Manninen, 050 550 2806