Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry: Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön

Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön -hankkeessa lisätään metsänomistajien tietoisuutta omista energiapuun hakkuumahdollisuuksista tilakohtaisen neuvonnan avulla. Hankkeen tavoitteena on kolminkertaistaa markkinoille tulevan energiapuun määrä 300 000 kuutiometriin ja lisätä koko toimitusketjun osaamista energiapuun kaupassa, korjuussa sekä toimituksissa laitoksille. Onnistuessaan hanke synnyttää 55 uutta työpaikkaa yhdeksän kunnan alueella. Joutsenten reitiltä hankkeessa ovat mukana Hämeenkyrö ja Sastamala. Seitsemän muun pirkanmaalaisen kunnan osalta hankkeen käynnistyminen edellyttää vielä kolmen Leader-ryhmän lausuntoa.
YHTEYSHENKILÖ: Matti Sojakka, P. 0400 739 602