Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Palveluyksikkö: Viljaerien laadunhallinta ja jäljitettävyys ”VILJANITTI”

Kehittämishankkeessa parannetaan Sastamalan ja Kiikoisten viljaerien laadunhallintaa ja jäljitettävyyttä tuottajahinnan lisäämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Vammalan ja Kiikoisten tuottajayhdistykset. Hankkeen tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien reaaliaikaista viljan laadun hallintaa sekä mahdollisuuksia ohjata erilaatuiset viljaerät käyttötarkoituksen mukaan eri varastoihin ja käyttökohteisiin. Viljan vastaanotto-, kuivaus-, esipuhdistus- ja varastointiprosessissa testataan lähi-infrapunaspektroskopiaan (NIR/NIT) perustuvaa viljan laadun mittaustekniikkaa (kosteus, valkuainen, tärkkelys ja hehtolitrapaino). Lisäksi otetaan huomioon hometoksiinit, torjunta-ainejäämät ja raskasmetallit. Viljanohjausjärjestelmän kehitystyön ohessa hankkeessa pyritään monistamaan Kiikoisissa jo mallin mukaisesti toimivan viljelijärenkaan toimintaa Sastamalaan. Kiikoisten osalta hanke tarvitsee vielä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n puoltavan lausunnon.

YHTEYSHENKILÖ: Veli Hietaniemi, P. 040 539 2266