Luoteis-Pirkanmaan rakennuskultuuriyhdistys: Rakennuskultuurikeskuksen perustaminen Hämeenkyröön

Luoteis-Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n esiselvityshankkeella tutkitaan rakennusperintökeskuksen toimintaedellytykset Hämeenkyrössä. Hoidetusta kulttuurimaisemasta tunnettu kunta on viime vuosina vetänyt puoleensa uusia tulomuuttajia, jotka usein kaipaavat neuvontaa ja osaamista vanhojen kiinteistöjen kunnostamisesta. Esiselvitys kartoittaa keskuksen toiminnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet ja verkostosuhteet. Suomessa toimii Museoviraston mukaan 15 korjausrakentamiskeskusta, jotka jakavat neuvoja rakennusten perinteisistä, kestävistä ja ekologisista korjaus- ja rakentamistavoista.

YHTEYSHENKILÖ: Aki Sulonen, P. 0500 639 414