Kyröskosken Perinneyhdistys ry: Kyröskosken kauppakylä 150 vuotta

Kyröskosken Perinneyhdistys ry:n kehittämishankkeessa valmistaudutaan tehdaskylän ensi vuonna koittavaan 150-vuotisjuhlaan. Hankkeen verkottumisosiossa luodaan uusia yhteyksiä ja mahdollisuuksia Kyröskosken yritystoiminnalle tutkimuksen ja yleismarkkinoinnin avulla. Toiseksi hankkeen tavoitteena on piristää taajaman vapaa-aikatoimintaa sekä kolmanneksi järjestää ja koordinoida juhlavuoden tapahtumasarja yhteistyössä muiden kyröskoskelaisten toimijoiden kanssa.
YHTEYSHENKILÖ: Jouko Hannu, P. 0400 910 545