Kyrön kylien kehitysyhdistys ry: Puuverstas ja Galleria, esiselvitys

Kyrön kylien kehitysyhdistys ry:n esiselvityshankkeella tutkitaan mahdollisuudet puualan pienyrityskeskuksen luomiseksi ja myyntitilojen rakentamiseksi Hämeenkyröön. Hankkeessa tutustutaan alan yritysten kehittämistarpeisiin ja tähdätään omaleimaisen yhteistoimintaympäristön synnyttämiseen. Tavoitteena on myös kartoittaa puuyrityskeskukselle soveltuvat toimitilat.
YHTEYSHENKILÖ: Jouni Järvinen, P. 050 3600 209