Kokemäen kaupunki: Kokemäenjoen virkistyskäyttö

Kokemäen kaupungin hakemassa alueiden välisessä kehittämishankkeessa tavoitteena on Kokemäenjoen virkistyskäytön lisääminen ja Kokemäenjoki-brändin luominen. Kokemäenjokea tuodaan esiin usealla paikkakunnalla kesällä 2013 toteutettavilla Kokemäenjoki-päivillä. Joki koetaan tärkeäksi matkailuvaltiksi, jota halutaan hyödyntää ja tuotteistaa nykyistä enemmän. Samalla jokea ja sen virkistyskäyttömahdollisuuksia tehdään tunnetuksi alueen asukkaille. Hankkeeseen ovat tervetulleita mukaan myös yläjuoksun toimijat Sastamalasta ja Hämeenkyröstä. Joutsenten reitti ry rahoittaa hankkeen yhdessä Karhuseutu ry:n kanssa.
YHTEYSHENKILÖ: Markus Ojakoski, P. 040 488 6111