Huittisten kaupunki: Huittisten kaupungin tapahtumamatkailun kehittäminen

Huittisten kaupungin tapahtumamatkailun kehittämishankkeessa terävöitetään Huittisten profiilia kokous-, konferenssi- ja tapahtumapalveluiden kaupunkina. Aloitteentekijänä on toiminut matkailuyrittäjien hiljan perustama Huittisten Seudun Matkailu ry, joka kiinnittää huomiota myös keskusta-alueiden viihtyisyyteen sekä jokivarsien ja muiden luontokohteiden kuten Ripovuoren hyödyntämiseen. Hankkeella tiivistetään kaupungin ja matkailuyrittäjien yhteistyötä mm. markkinointiviestinnän ja palveluiden paketoinnin keinoin.
YHTEYSHENKILÖ: Eila Törmä, P. 050 505 3331